คู่มือการ Config Aruba Instant On เชื่อมต่อ Radius Server

คู่มือการ Config Aruba Instant On เชื่อมต่อ Radius Server

Published : 2019-12-20 - Categories : Internet & Networking

คู่มือการ Config Aruba Instant On เชื่อมต่อ Radius Server

เบื้องต้น Config อุปกรณ์ Aruba Instant On ผ่านทาง Smartphone ตามหัวข้อนี้ก่อนนะครับ

คู่มือการ Config Aruba Instant On กระจายสัญญาณ WIFI, สร้าง Guest WIFI

ใน App บน Smartphone จะไม่มี Menu การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Radius Server หรือมีแต่ผมอาจจะไม่เห็นเอง แต่ไม่เป็นไรครับ แสดงวิธีการ Config ผ่าน Web ด้วยเลย

ตัวอย่าง ผมใช้ NAS Synology DS213+ ทำเป็น Radius Server ครับ

1.1 ติดตั้ง Package Radius Server ให้เรียบร้อย

Aruba Instant On Radius Server

Run Package RADIUS Server

Aruba Instant On Radius Server

 

Menu Settings

Authentication port: 1812

Aruba Instant On Radius Server

Menu Client

Click [Add]

Name: ชื่อ Radius
Shared secret: 12345678 (ตั้ง shared secret)
Source IP: Subnet
IP Address: 192.168.10.0 (ตัวอย่าง ถ้า IP Router เป็น 192.168.1.1 ใส่ค่า 192.168.1.0)
Subnet mask: 255.255.255.0

Aruba Instant On Radius Server

Click [OK]

1.2 สร้าง User/Password สำหรับ Account

Menu User

Click [Create]

Aruba Instant On Radius Server

เรียบร้อยครับ สำหรับการ Config RADIUS Server บน NAS Synology

ทีนี้เป็นการ Config บน Aruba Instant On Access Point ครับ

2.1 เปิด Browser เข้า Link นี้ครับ https://portal.arubainstanton.com/

User/Password จะเป็น User ที่เราสมัครไว้

Aruba Instant On Radius Server

 

Menu หลักจะเหมือนกับ App Aruba Instant On ใน Smartphone

Aruba Instant On Radius Server

 

2.2 สร้าง SSID ใหม่ เข้า Menu Network

Click [Add]

Identification
Network Name: ชื่อสัญญาณ WIFI (ตัวอย่างชื่อ Staff)
Network Type: Employee
Click: Use authentication server (RADIUS) instead?

Aruba Instant On Radius Server

 

Enable: Send RADIUS Server

Server IP Address: 192.168.10.6 (IP Address Radius Server)

Shared secret: radius secret จากข้อ 1.1

Aruba Instant On Radius Server

Click [Save]

ทดสอบเชื่อมต่อ WIFI Staff

วิธี EAP: PEAP
ใบรับรองการใช้งาน CA: ไม่ตรวจสอบ
User: User ที่สร้างไว้ ข้อ 1.2
Password: Password ที่สร้างไว้ ข้อ 1.2

Aruba Instant On Radius Server

 

เชื่อมต่อเรียบร้อยครับ

Aruba Instant On Radius Server

 

ใน NAS RADIUS Server จะมี Log ให้ด้วยครับ

Aruba Instant On Radius Server

 

รายละเอียดการใช้งานแต่ละ Account ครับ

Aruba Instant On Radius Server

 

ใน Menu Application จะมีรายละเอียดการเข้าใช้งาน Service ต่างๆคร่าวๆให้ดูเหมือน App ใน Smartphone

Aruba Instant On Radius Server

Aruba Instant On Radius Server

เรียบร้อยครับ

Related posts

Please log in to rate this article

Share this content

Follow us on Facebook