การ Set Mode Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

การ Set Mode Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

Published : 2020-02-03 - Categories : Internet & Networking

การ Set Mode Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

Switch Zyxel รุ่น GS1300 Series จะเป็นแบบ Unamanaged ครับ ทุกรุ่น จ่ายไฟ POE เต็มจำนวน Port และมี Port Uplink Gigabit และ SFP Port เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Network เช่นพวก Router หรือ Uplink ไปยัง Switch อีกตัว

รองรับการเดินสาย Lan ได้สูงถึง 250เมตร ความเร็วจะได้ที่ 10Mbps กำลังไฟที่ปลายสายได้มาตรฐาน 802.3af 15.4W ถ้าใช้กับกล้อง IP Camera ได้ความละเอียดถึง 8MP 30fps บีบอัดแบบ H.265 ได้สบายๆ หรือจะใช้กับอุปกรณ์พวก IoT ก็ได้ครับ แต่ไม่แนะนำใช้กับพวก AP นะครับ ความเร็วน้อยเกินไป

การ Set Mode Extended Range มี 3 ขั้นตอนครับ

ถ้ามีการต่อสาย Lan ที่ Port ที่ต้องการ Extended Range ให้ถอดสาย Lan ออกก่อนครับ

1. เลื่อน Dip Switch
Extended ที่ Port 1 เลื่อน Dip Sw. หมายเลข 1
Extended ที่ Port 1-2 เลื่อน Dip Sw. หมายเลข 2
Extended ที่ Port 1-3 เลื่อน Dip Sw. หมายเลข 1 และ 2
Extended ที่ Port 1-4 เลื่อน Dip Sw. หมายเลข 1, 2 และ 3

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

 

2. หาคลิปมาจิ้มปุ่ม Reset 1 ครั้ง (ไม่ต้องกดแช่ครับ) Switch จะทำการ Reboot

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

 

3. เสร็จแล้วก็ต่อสาย Lan ได้เลยครับ ไฟ Extended Range จะติด

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

ทดสอบ

ทดสอบกับสาย UTP ความยาว 200 เมตร กล่องละร้อยเมตรครับ และใช้ตัว Inline ต่อพ่วงเอา

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

 

ได้ความเร็วที่ 10Mbps และ POE 13W 54VDC

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

ทดสอบความยาวได้ที่ 184 เมตร ถ้าเกิน 150 เมตร มันจะเริ่มวัดไม่ค่อยตรงครับ

Extended Range Switch Zyxel GS1300 Series

ถ้าต้องการกลับคืนใน Mode ปกติ ให้ถอดสาย Lan ออก จากนั้นเลื่อน Dip.Sw. กลับ กดปุ่ม Reset แล้วรอ Reboot ครับ

Please log in to rate this article

Share this content

Follow us on Facebook