Knowledge Zone By Sysnet คู่มือ และ การใช้งานอุปกรณ์ Network

แก้ไข Vouchers Template สำหรับ Mikrotik UserMan V5.xx

Discussion started on อุปกรณ์ Mikrotik Router

แก้ไข Vouchers Template สำหรับ Mikrotik UserMan V5.xx
#18/07/2013#
ค่า Constant ต่างๆใน Voucher template ในอุปกรณ์ Mikrotik ครับ
http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/Character_constants#Voucher_template_constants


ตัวอย่างที่แก้ไข Voucher ครับ
http://www.wifitech.com.pk/mikrotik-voucher-template/


[Code HTML]

#Update 03/11/2013

โค๊ด: [Select]
<table style="color: black; font-size: 11px;" border="2" height="10">
<tr>  
<td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial Black" color="#FF3300">Sysnet-Center Internet Voucher</font></b>   </td>
</tr>
<tr>  
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial">Time:</font></b>   </td>  
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial">%u_limitUptime%</font></b>   </td>
</tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <font face="Arial" size="2"><b>Validity</b></font>   </td>  
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial">%u_timeLeft%</font></b>   </td>
</tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial">Price:</font></b>   </td>  
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial">%u_moneyPaid%</font></b>   </td>
</tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial">Username:</font></b>   </td>  
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     </font><b><font size="2" face="Arial">%u_username%</font></b>   </td>
</tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <b><font size="2" face="Arial">Password:</font></b>   </td>  
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">     <font face="Arial"><b><font size="2">%u_password%</font></b></font>   </td>
</tr>
</table>
<table style="color: black; font-size: 11px;" border="2" height="10" width="302">
<tr>
        <td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="290">
            <p align="center"><img src="http://192.168.3.1/hotspot/logo-02.png" border="0">
<font size="2" face="Arial">Sysnet Center Wifi Hotspot
Please Contact: 081-401-5416</font></p>
        </td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Time:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_limitUptime%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Price:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_moneyPaid%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Username:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_username%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Password:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font face="Arial"><font size="2">%u_password%</font></font></td>
  </tr>
</table>


แก้ไขข้อความในส่วนสีแดงครับ

จากนั้นเข้าที่ UserManager --> Settings --> Template --> เลือก Name: Vouchers
ส่วนรูปภาพ Logo ให้ Upload ลงใน Menu File จากนั้นแก้ตรง IP Address ครับจากตัวอย่าง IP Hotspot ของผมเป็น 192.168.3.1 (สีน้ำเงิน) ก็ต้องเป็น http://192.168.3.1/hotspot/logo-02.png และเวลาสั่งพิมพ์ต้อง Enable Hotspot ก่อนนะครับ ไม่งั้นรูปไม่ขึ้นครับ


เรียบร้อยครับ  ;D


#1 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012, 23:31:25

ผมได้ลองทำตามแล้ว logo มันไม่ขึ้น เลยปรับ code นิดหน่อยเอาแบบบ้านๆ เลย logo ใช้งานได้ครับ


<table style="color: black; font-size: 10px;" border="2" height="10" width="302">
<tr>
        <td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="290">
            <p align="center"><img src="http://192.168.1.1/hotspot/logo.png"></p>
        </td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Time:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_limitUptime%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Price:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_moneyPaid%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Username:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_username%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Password:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font face="Arial"><font size="2">%u_password%</font></font></td>
</tr>
</table>
#2 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2012, 04:29:36

เพิ่มเติมหน่อยครับ เวลาจะ Print Vouchers ต้องทำการ login เข้า Hotspot ก่อนเท่านั้นครับ ภาพ logo ถึงจะขึ้น แต่ถ้าเครื่องของเรากำหนดเป็น Bypass ภาพจะไม่ขึ้น
#3 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2012, 05:23:24

ผม copy code ไปแปะแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะครับ ผมต้องแก้ยังไงให้มันขึ้นเหมือนที่ทำเป็นตัวอย่าง

รบกวนด้วยครับ ตอนนี้แก้ไม่ได้ หรือถ้ามี code default ก็ขอด้วยครับ
#4 - วันที่ 26 กันยายน 2012, 04:30:00

  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Price:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_moneyPaid%</font></td>%u_moneyPaid% กำหนดที่ไหนค่ะ
#5 - วันที่ 12 มกราคม 2013, 13:01:39

เดี๋ยวขอเป็นช่วงเย็นนะครับ
#6 - วันที่ 14 มกราคม 2013, 12:35:13

<table style="color: black; font-size: 11px;" border="2" height="10" width="302"> <tr>         <td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="290">          
   <p  <font size="2" face="Arial">Bill wifi</font></p>         </td> </tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Time:</font></td>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_limitUptime%</font></td> </tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Price:</font></td>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_moneyPaid%</font></td> </tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Username:</font></td>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_username%</font></td> </tr>
<tr>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Password:</font></td>   <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font face="Arial"><font size="2">%u_password%</font></font></td>   </tr> </table>

ลองใช้ดูครับ ว่าได้ไหม ผมก็ใช้อยู่ครับ ก็อปมาจากคุณยอดเหมือนกัน ใช้ได้ปกตินะครับ ลองก็อปแล้ว เปิด notepad แล้วเอาโค๊ดไปใส่ใน notepad ก่อนครับ จากนั้นเซฟ notepad ให้เป็น ไฟล์ html จากนั้นลองรันจาก html ที่เราเซฟไว้ครับ ถ้าผลลัพธ์ ออกมาใช้ได้ก็กอปไปวางใน userman => templates ได้เลยครับ ผลลัพธ์จะเป็นดังรูปครับ ถ้าก็อปไปใส่ใน userman ราคา เวลา user password ก็จะขึ้นมาเองครับ
#7 - วันที่ 14 มกราคม 2013, 17:56:04

รูปไม่ขึ้นเลยทำไงดีครับ
ทำตามเป๊ะๆ
#8 - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2013, 11:47:19


ต้อง enable hotspot server ก่อนครับ
#9 - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2013, 12:54:23


ต้อง enable hotspot server ก่อนครับ
[/quote]

ทำตามนี้แล้วรูปไม่ขึ้นครับ
enable hotspot server แล้ว
เชค url รูปแล้วก็ไม่ผิด
เป็นที่อะไรครับ
#10 - วันที่ 25 มีนาคม 2015, 14:50:09

rep บนยังทำไม่ได้นะครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
#11 - วันที่ 26 มีนาคม 2015, 21:41:51

ลองอันนี้ครับ แก้ในส่วน IP และ ชื่อไฟล์นะครับ (สีแดง)<table style="color: black; font-size: 11px;" border="2" height="10" width="302">
<tr>
        <td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="290">
            <p align="center"><img src=http://192.168.2.1/hotspot/logo.gif border="0">
</p>
            <p align="center"><font size="2" face="Arial">Sysnet Center Wifi Hotspot
Please Contact: 081-401-5416</font></p>
        </td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Time:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_limitUptime%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Price:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_moneyPaid%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Username:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font size="2" face="Arial">%u_username%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="136"><font size="2" face="Arial">Password:</font></td>
  <td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" width="148"><font face="Arial"><font size="2">%u_password%</font></font></td>
  </tr>
</table>
#12 - วันที่ 27 มีนาคม 2015, 09:34:43

สมาชิก:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


Share via facebook

https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
โดน Hack ระบบ แก้ไข ระบบ แก้ไข Mac Address ด้วย ใน RB1100X2AH แก้ไขอย่างไร ครับ

เริ่มโดย khonnet เมื่อ สอบถามข้อมูลทั่วๆไป ข่าวสารจากร้าน Sysnet Center

1 ตอบ
3422 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 3 เมษายน 2019, 14:11:44
โดย
yod
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
กำหนดผู้ใช้งานเป็นชั่วโมงต่อวัน สำหรับ MikroTik

เริ่มโดย kowit.tiger เมื่อ สอบถามข้อมูลทั่วๆไป ข่าวสารจากร้าน Sysnet Center

0 ตอบ
766 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 23 มิถุนายน 2020, 05:24:45
โดย
kowit.tiger
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
มีวิธีขั้นตอนใส่ Logo บนบัตร Vouchers มั้ยฮะ........

เริ่มโดย chenola เมื่อ อุปกรณ์ Mikrotik Router

0 ตอบ
1791 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มีนาคม 2013, 16:15:26
โดย
chenola
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
รวบรวม Script สำหรับ Mikrotik RouterBoard ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

เริ่มโดย yod เมื่อ อุปกรณ์ Mikrotik Router

3 ตอบ
30751 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 24 กรกฎาคม 2012, 17:13:00
โดย
cgsupports
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
mikrotik เวลาใน Userman ไม่ตรงกับเวลาใน Winbox

เริ่มโดย yoye5124 เมื่อ อุปกรณ์ Mikrotik Router

1 ตอบ
4239 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 1 พฤษภาคม 2012, 05:30:50
โดย
yod