Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,669
กระทู้ทั้งหมด
9,931
หัวข้อทั้งหมด
4,628

  • กฎหมาย การใช้งาน wifi
    เริ่มโดย hs0ukn
    Read 11,974 times
0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
hs0ukn

 

 
ผมจะนำ มาใช้งานใน ย่าน2.4G หรือ 2.5G มีข้อกฎหมายอย่างไรบ้าง กำลังส่ง ชนิดสายอากาศ  ความสูงสายอากาศ ครับ

yod


ย่านความถี่ที่ กทช อนุญาติให้ใช้ได้คือ 2.4GHz และ 5 GHz ครับ

โดย 2.4GHz จะต้องไม่เกิน 100mW และ 5GHz จะต้องไม่เกิน 1,000mW ครับ