Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,738
กระทู้ทั้งหมด
9,932
หัวข้อทั้งหมด
4,628

  • งานเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายระยะไกล 5Km KS Water Cooling
    เริ่มโดย yod
    Read 12,457 times
0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
yod

 

 
เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง สำนักงานกับโรงงาน ระยะทางประมาณ 5Km ใช้ Ubiquiti Nano BridgeM5 ทำ Point To Point หากัน ที่ปลายทางใช้ Ubiquiti Pico Station M2HP เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless ต่อครับ