Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,668
กระทู้ทั้งหมด
9,931
หัวข้อทั้งหมด
4,628

  • ตรวจสอบระบบ Network ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง ping
    เริ่มโดย yod
    Read 52,605 times
0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
yod

 

 


admin ขอแนะนำบทความนี้ด้วยนะครับ
การใช้ Network Tool ใน Windows เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น
https://sysnetcenter.com/blog/network-tool-windows-n22คำสั่ง Ping  คือ คำสั่งที่ใช้ในการทดสอบสถานะการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายว่าขณะนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อกับเป้าหมายปลายทางได้หรือไม่คำว่า " เป้าหมายปลายทาง "  คือ  เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถกำหนดหมายเลข  IP Address ได้  ,  ชื่อของเครื่องหรืออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย  ,  ชื่อของเว็บไซต์  เป็นต้น รูปแบบของคำสั่งใช้งานได้ตามตัวอย่าง คือ

ตัวอย่าง.1

C:\>ping 192.168.1.44

Pinging 192.168.1.44 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.44: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.44:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>


ตัวอย่าง. 2

C:\>ping [url=http://www.google.com]www.google.com[/url]

Pinging [url=http://www.google.com]www.google.com[/url] [173.194.127.241] with 32 bytes of data:
Reply from 173.194.127.241: bytes=32 time=88ms TTL=52
Reply from 173.194.127.241: bytes=32 time=89ms TTL=52
Reply from 173.194.127.241: bytes=32 time=85ms TTL=52
Reply from 173.194.127.241: bytes=32 time=83ms TTL=52

Ping statistics for 173.194.127.241:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 83ms, Maximum = 89ms, Average = 86ms

C:\>


ตัวอย่าง. 3

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),

C:\>ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง  Ping

1. ผลลัพธ์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า " Reply from " หมายความว่า เราสามารถติดต่อกับเป้าหมายปลายทางได้
2. ผลลัพธ์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า " Request timed out  " หมายความว่า เราไม่สามารถติดต่อกับเป้าหมายปลายทาง  อาจจะมีปัญหาทางฝั่งปลายทางหรือทางฝั่งคุณเอง   ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากอุปกรณ์หรือเกิดความหนาแน่นของการสื่อสารในระบบเครือข่ายเพราะมีคนใช้งานมาก
และเราอาจจะได้ผลลัพธ์ ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 สลับกันไปมา ดังนั้น  หากเราเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่ได้หรือเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ให้คุณใช้คำสั่ง  ping   ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ " Reply from "  แสดงว่ามีปัญหาให้เราแจ้งข้อความ  error  ให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา  เพราะข้อความ  error  จะบอกให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งบางทีผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะเข้าใจความหมายเป็นอย่างดี
เมื่อเราใช้คำสั่งนี้แล้ว จะมีค่าเวลาที่ packet สามารถอยู่บนระบบได้ เรียกว่า "TTL" หากเราทำการทดสอบระบบเครือข่ายด้วยคำสั่ง ping แล้วขึ้นข้อความ TTL Expired in Transit ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายจะมีค่า TTL ประจำตัวของแต่ละอุปกรณ์

หรือที่สำคัญ ถ้าทำการ Ping ไปยัง Computer แล้วขึ้น Request timed out อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เครื่อง Computer ปลายทางติตั้ง Anti Virus หรือ เปิด Firewall เอาไว้ Block ไม่ให้เครื่องอื่น Ping เข้ามาก็ได้เช่นกัน

ค่า TTL: Time To Live คือเวลาที่ packet สามารถอยู่บนระบบได้ เพื่อไม่ให้มี packet ตกค้างอยู่บนระบบ โดยให้หมดอายุไปเอง ถ้า Packet ไม่สามารถเดินทางถึงปลายทาง

ตัวอย่าง.
- TTL = 64 เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) Linux หรือ Router ขนาดเล็ก
- TTL = 128 เป็นระบบปฏิบัติการจำพวก X86 (Operating System: OS) เช่น Microsoft Windows
- TTL = 254 เป็น Router ขนาดกลาง, ใหญ่
ค่า TTL จะลดลงตามจำนวน Router ที่ packet วิ่งผ่าน

ตัวอย่าง.

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.101

Pinging 192.168.10.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>


- ทำการทดสอบ Ping จากเครื่องคอมพิวเตอร์ A ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ B ในวงแลนเดียวกันเนื่องจาก จากเครื่องคอมพิวเตอร์ A และ B เป็น OS: Microsoft Windows ดังนั้นจะได้ ค่า TTL = 128-0 = 128

- ทำการทดสอบ Ping จากเครื่องคอมพิวเตอร์ A ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ C ต่างวงแลนกัน ผ่าน Router 1 ตัว เนื่องจากจากเครื่องคอมพิวเตอร์ A และ C เป็น OS: Microsoft Windows ดังนั้นจะได้ ค่า TTL = 128-1 = 127
หากค่า TTL ต่ำจนถึงจำนวนหนึ่ง ระบบจะทิ้ง Packet ที่กำลังนำส่งนั้นทันที ซึ่งจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า TTL Error หรือ Request time out นั้นเองครับ

คำสั่ง ping มี 2 แบบ
แบบแรก เป็นแบบที่ระบบปฏิบ้ติการ Windows ใช้ มันคือระบบ ICMP ครับ
และอีกแบบคือ แบบ UDP ที่ใช้ อยู่ใน UNIX ต่างๆ ครับ เช่น Linux , Solaris , etc

2 แบบนี้ต่างกันอย่างไร

ต่างกันตรงที่แบบ ICMP มีช่องโหว่มากกว่าครับ
จึงทำให้การ ping หรือ traceroute เข้าไม่ถึงในบางจุดครับ
ซึ่งหลายๆที่ก็ได้มีการบล๊อค ping ด้วยวิธีนี้ไว้ครับ เพราะว่าถ้าไม่บล๊อคอาจโดนโจมตี
โดยการโจมตีนั้น ทำด้วยการ ping ด้วยแพ็กเกตที่ต่อเนื่อง ทำให้ระบบค้างจนหยุดให้บริการครับ
ส่วนการ ping แบบ UDP ของ UNIX นั้น ไม่มีบล๊อคครับ ทะลุทะลวงไปได้ทุกที่ครับ

ตัวอย่าง.
กรณีที่เราใช้ ICMP ครับ ใช้ระบบปฏิบติการ Linux Ubuntu 11.04 ping ลูกข่าย Windowns 7

root@servdhcp:~# ping 192.168.10.101
PING 192.168.10.101 (192.168.10.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=1 ttl=128 time=0.560 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=2 ttl=128 time=0.480 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=3 ttl=128 time=0.506 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=4 ttl=128 time=0.665 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=5 ttl=128 time=0.635 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=6 ttl=128 time=0.398 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=7 ttl=128 time=0.587 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=8 ttl=128 time=0.569 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=9 ttl=128 time=0.662 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_req=10 ttl=128 time=0.605 ms
^C
--- 192.168.10.101 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 8998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.398/0.566/0.665/0.085 ms
root@servdhcp:~#


กรณีแบบ UDP นั้นเราทดสอบด้วยการใช้คำสั่ง  traceroute ครับ
คำสั่ง traceroute ก็คล้ายการ ping แต่มันจะ ping ทุก node จากต้นทางไปยังปลายทางครับทำให้เรารู้ว่าจากเครืองเราไปยังปลายทางผ่านที่ไหนบ้างครับ

ตัวอย่าง.
การใช้คำสั่ง traceroute ไปยัง host  google

ns1# traceroute google.co.th
traceroute: Warning: google.co.th has multiple addresses; using 209.85.175.106
traceroute to google.co.th (209.85.175.106), 64 hops max, 40 byte packets
1  203.114.107.1 (203.114.107.1)  2.598 ms  2.808 ms  3.003 ms
2  172.31.10.213 (172.31.10.213)  3.109 ms  2.845 ms  2.956 ms
3  ten-9-3.cwt-ll-01.totisp.net (203.113.24.229)  24.991 ms  25.362 ms  25.622 ms
4  po-8.cwt-core-01.totisp.net (203.113.24.193)  25.887 ms  26.246 ms  25.421 ms
5  203.190.250.173 (203.190.250.173)  25.928 ms  26.705 ms  39.350 ms
6  203.190.250.193 (203.190.250.193)  26.979 ms  25.629 ms  26.512 ms
7  180.180.249.70 (180.180.249.70)  42.465 ms
    180.180.249.82 (180.180.249.82)  43.366 ms
    180.180.249.78 (180.180.249.78)  43.521 ms
8  180.180.249.113 (180.180.249.113)  44.467 ms
    180.180.249.105 (180.180.249.105)  41.711 ms
    180.180.249.113 (180.180.249.113)  43.252 ms
9  72.14.222.173 (72.14.222.173)  105.251 ms  59.310 ms  59.689 ms
10  209.85.242.238 (209.85.242.238)  60.052 ms  59.693 ms  65.567 ms
11  209.85.242.236 (209.85.242.236)  57.128 ms  58.692 ms  58.473 ms
12  209.85.250.237 (209.85.250.237)  58.022 ms  58.540 ms
    209.85.242.125 (209.85.242.125)  59.175 ms
13  66.249.94.166 (66.249.94.166)  70.865 ms
    66.249.94.158 (66.249.94.158)  58.772 ms
    66.249.94.166 (66.249.94.166)  67.197 ms
14  nx-in-f106.1e100.net (209.85.175.106)  59.005 ms  58.711 ms  57.607 msCredit adslthailand