Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,670
กระทู้ทั้งหมด
9,931
หัวข้อทั้งหมด
4,628

  • การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Infrastructure
    เริ่มโดย yod
    Read 29,599 times
0 สมาชิก และ 2 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
yod

 

 
การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Infrastructure

  ระบบเครือข่ายแบบ Infrastructure เป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไร้สายเข้ากับระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแลนโดยอาศัย Access Point ระบบนี้สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายได้จำนวนมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับสเปคของ Access Point นั้นๆ ว่า จะสามารถรองรับการเชื่อมโยงเครื่องลูกข่ายได้กี่เครื่อง เช่น 32, 64 หรือ 128 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งแลนการ์ดไร้สาย และต้องการเชื่อมโยงเข้ากับ Access Point จะต้องเลือกโหมดการทำงาน ของแลนการ์ดเป็นแบบ Infrastructure และกำหนดชื่อ BSSID ให้ตรงกับ Access Point (โหมดการทำงานและชื่อ BSSID)จะกำหนดในโปรแกรม Configuration Utility ของแลนการ์ด) จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการค้นหา และเชื่อมต่อ เข้ากับอุปกรณ์ Access Point เองอัตโนมัติการเชื่อมสายสัญญาณ UTP จาก Access Point จาก Access Point ไปยังฮับหรือสวิตซ์ได้ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร
  ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ Access Point จะแปรผกผันกับระยะทาง ถ้ายิ่งคุณตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห่างจากอุปกรณ์ Access Point มากเท่าไหร่ ความเร็วที่ได้ก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้น


ข้อแนะนำในการออกแบบเครือข่ายไร้สายแบบ Infrastructure

ต่อไปนี้คือข้อแนะนำในการออกแบบระบบแลนไร้สายแบบ Infrastructure เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
** อุปกรณ์ Access Point สามารถรองรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งแลนการ์ดไร้สายได้จำนวนจำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณ 32-64 เครื่อง หากคุณออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Infrastructure ให้รองรับเครื่องจำนวนมากควรตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ Access Point ด้วย
** การรับ-ส่งข้อมูลกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Infrastructure เป็นการสื่อสารแบบแชร์แบนด์วิธ เช่น เดียวกับเครือข่ายไร้สายแบบ Ad-Hoc ฉะนั้นถ้าในระบบ มีเครื่องจำนวนมากก็จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง
** ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นตัวกำหนดของเขตพื้นที่ให้บริการ ถ้าคุณติดตั้งได้ตำแหน่งที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่ นั่นหมายความว่าพื้นที่ให้บริการก็กว้างไกลมากขึ้นเท่านั้นเช่น ในพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง
** ความยาวสายสัญญาณ UTP สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์ Access Point เข้ากับฮับหรือสวิตช์ จะต้องไม่เกิน100 เมตร


การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายแลนไร้สาย (WLAN) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน