Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,642
กระทู้ทั้งหมด
10,065
หัวข้อทั้งหมด
4,727

  • กำหนด Client เพื่อใช้งาน Internet ตาม MAC Address ด้วย Linksys RV042
    เริ่มโดย yod
    Read 41,250 times
0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
yod

 

 

การกำหนด Client เพื่อใช้งาน Internet ตาม MAC Address ด้วย Linksys RV042หัวข้อนี้ เป็นวิธีการกำหนดให้เครื่อง Client แต่ละเครื่อง ให้สามารถใช้งาน Internet หรือ ไม่สามารถใช้งาน Internet โดย Linksys RV042 ครับLinksys RV042 นอกจากจะทำเป็น Load Balance หรือทำ VPN ได้แล้ว ยังสามารถกำหนดให้ เครื่อง Client ที่ Connect เข้ามาในระบบเครือข่าย สามารถที่จะใช้งานหรือไม่สามารถใช้งาน Internet ตามหมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์เครือข่ายของเครื่อง Client (เช่น Lan Card, Wireless Card) ได้อีกด้วยครับ


MAC Address เป็นหมายเลขที่ถูกฝังเข้าไปในอุปกรณ์เครือข่าย โดยที่หมายเลขจะไม่มีการซ้ำกันเลยครับ


ขั้นต้น Set อุปกรณ์ Linksys RV042 ให้ออก Internet ได้ก่อนน่ะครับ การ Config อุปกรณ์ Linksys RV042 เพื่อเชื่อมต่อ Internet


1. กำหนด Access Point

จากรูป ผมใช้ Linksys WRT54GL ทำเป็น Mode Access Point ครับLocal IP Address: 192.168.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1 (ชี้ไปที่ RV042)
Local DNS: 192.168.1.1 (ชี้ไปที่ RV042)

DHCP Server: Disable

ส่วน Wireless ผมกำหนดค่าตามรูปครับ
2. ตรวจสอบหมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์ Network ในเครื่อง โดยการเข้าที่ Command Prompt หรือ ไปที่ Start --> Run --> พิมพ์ cmd จากนั้นใช้คำสั่ง ipcaonfig -allBlock สีส้มจะเป็นค่า MAC Address ของ Lan Card
และ Block สีแดงจะเป็นค่า MAC Address ของ Wireless Card

คำว่า Physical Address หรือเรียกอีกอย่างว่า MAC Address ครับ

3. เข้าหน้าจอ Config ของ Linksys RV042 ไปที่ Menu --> DHCP ที่หัวข้อ Static IP


สมมุติว่า ผมจะให้หมายเลข MAC Address ของ Lan Card ที่เครื่องผมได้หมายเลข IP จาก Linksys RV042 เป็น 192.168.1.200 นะครับกำหนดดังนี้
Static IP Address: 192.168.1.200
MAC Address: ใส่ค่า MAC Address ของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าไป จากตัวอย่าง ผมใส่ค่า MAC Address ของ Lan Card ลงไปครับ
Name: ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ ปกติจะเป็นชื่อของผู้ใช้ประจำเครื่อง
Enable: Click เครื่องหมายถูก
จากนั้น Click [Add to list]

ทีนี้ผมต้องการให้เฉพาะเครื่องที่มีหมายเลข MAC Address ที่กำหนดใน RV042 นี้เท่านั้นที่สามารถใช้ Internet ได้ ส่วนหมายเลข MAC Address อื่นๆที่ Connect เข้ามาในระบบเครือข่ายของเราและไม่ได้อยู่ใน List จะไม่สามารถใช้ Internet ได้ ให้ Click เครื่องหมายถูกที่ Block MAC address not on the list

จากนั้น Click [Save Settings]ทดสอบครับ

จากรูป ผมเชื่อมต่อ Computer เข้ากับ RV042 ผ่านสาย Lan จะได้ IP Address 192.168.1.101 ซึ่งเป็นหมายเลข IP ที่ผมได้เชื่อมต่อกับ RV042 ตั้งแต่ต้น และผมได้ทำการ Config ตามข้อ (3) ซึ่งผมจะใด้ IP Address คือ 192.168.1.200 ที่ Lan Card ของเครื่องผมทำการ Click [Repair] เพื่อทำการขอ IP Address จาก RV042 ใหม่อีกครั้งได้ IP 192.168.1.200 ตามที่ Config ไว้แล้วครับ  ;Dทีนี้ผมได้ Add หมายเลข MAC Address ของ Wireless Card ที่เครื่องผมลงไป แต่ผมใส่หมายเลขผิดที่ 2 หลักสุดท้าย เพื่อทดสอบครับเปิดตัวรับสัญญาณ Wireless แล้วทำการ Connect

จะ Connect เข้าวง Network ได้ปกติ แต่จะไม่สามารถออก Internet ได้ทีนี้เปลี่ยนใหม่ โดยการ Click เลือกแถวที่ต้องการเปลี่ยน แล้วทำการแก้ไขค่า MAC Address ของ Wireless Card ให้ถูกต้อง แล้ว Click [Update this Entry] แล้ว Click [Save Settings]ทำการ Click [Repair] ที่ Wireless Network Connection เพื่อทำการ Re-Connect ใหม่อีกครั้ง จากรูป จะเห็นว่าผมได้หมายเลข IP: 192.168.1.201 ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นครับทดสอบเข้า Internet ใหม่อีกครั้ง จะเข้าได้อย่างปกติ ;D ;D

การกำหนดสิทธิการใช้งาน Internet ด้วย RV042 แบบนี้ จะเหมาะกับ User ที่ใช้งานจำนวนไม่มากครับ เพราะถ้ามาก การนำค่า MAC Address มาใส่จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรครับ ถ้า User เยอะๆผมแนะนำให้ใช้ Server กำหนด User/Password การใช้งาน Internet จะดีกว่าครับเรียบร้อยครับ :D

Another essential reason to change to solar technology may be the financial savings it provides. Solar energy panels can handle generating electricity for businesses, reducing or eliminating the necessity for traditional sourced elements of energy. This may end in significant savings on energy bills, particularly in areas with a high energy costs. Furthermore, there are numerous government incentives and tax credits offered to businesses that adopt solar technology, rendering it much more cost-effective and affordable.
 
The technology behind solar technology is not at all hard, yet highly effective. Solar energy panels are made of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity are able to be kept in batteries or fed straight into the electrical grid, with regards to the specific system design. In order to maximize the advantages of solar power, it is essential to design a custom system this is certainly tailored to your particular energy needs and requirements. This can make certain you have just the right components in position, like the appropriate quantity of solar power panels plus the right variety of batteries, to increase your power efficiency and value savings.
 
https://vimeo.com/groups/769612/videos/675387729