Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,644
กระทู้ทั้งหมด
10,067
หัวข้อทั้งหมด
4,727

  • สอบถามรูปแบบการตั่งค่าครับ
    เริ่มโดย galuda
    Read 4,798 times
0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

 

 
อุปกรณ์ผมคือ  UBiQUiTi nano station M5 2 ตัว
ตัวแปลงสัญญาณ Lan to wifi   1 ตัว
Router 3BB   1 ตัว
กล้อง 5 ตัว


สิ่งที่ผมจะทำคือ ใช้ Router 3BB  ขยายสัญญาณผ่าน  UBiQUiTi nano station M5  ( Main )ตัวที่ 1   ผ่าน อากาศ  เป็นระยะทาง 3 km  
อีกฝั่ง รับสัญญาณ โดย  UBiQUiTi nano station M5 แล้วแปลง Lan ด้วย ตัวแปลงสัญญาณ Lan to wifi  โดย อีกวงหนึ่ง จะต่อ กล้อง 5 ตัว  
ผมอยากให้ฝั่ง main รับภาพกล้องได้  แต่ไม่รู้ว่าจะใช้โหมดไหน   งง ครับ  รบกวนด้วย  งงตรงที่ว่า  วง Lan ทั้งหมด จะอยู่ในวงแลนเดียวกันหรือป่าว  และรูปแบบการ SET  UBiQUiTi nano station M5  แต่ละตัวจะเป็นแบบไหน  IP ของกล้องจะเปลี่ยนหรือป่าว  ครับ รบกวนด้วย
 galuda25923@gmail.com