Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network

การสร้าง User ด้วย UserManager สำหรับ RouterOS V5 ขึ้นไป (Update 17/05/2013)

Discussion started on อุปกรณ์ Mikrotik Router

yod

การสร้าง User ด้วย UserManager สำหรับ RouterOS V5 ขึ้นไป (Update 17/05/2013)แก้ไขให้ละเอียดมากขึ้นครับ


ขั้นต้นให้ Disable Hotspot Server ที่ Winbox ก่อนนะครับ จะได้เข้าหน้า UserManager ง่ายๆ ไม่อย่างนั้นต้อง Login ผ่านหน้า Authen ก่อนครับ
โดยปกติผมจะทำการ Config ไว้ให้อยู่แล้ว โดยจะสร้าง User=yod และ password=yod Profile 300Day สำหรับไว้เป็นตัวอย่างครับ


ตรวจสอบ Hotspot Server Profile ให้มีการเรียกใช้ Radius (UserManager ถือว่าเป็น Radius อันนึงครับ)
ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เครื่อง User จำค่า User/Password ให้มีการ Login ก่อนการใช้งาน Internet ทุกครั้ง ให้นำ Parameter Cookies ออกครับ
ตรวจสอบ Radius ค่า Address (127.0.0.1) และ Secret (ต้องตั้งให้ตรงกับใน UserManager)
ตรวจสอบ Radius Incoming ให้เลือก Accept และ Port=1700 ครับ (ที่ผ่านมาผมไม่ได้ Config เลือกไว้ครับ ต้องขออภัยด้วยครับ  :-\)


ทีนี้จะเป็นส่วน UserManager จากที่ใช้งาน ถ้าใช้ร่วมกับ Google Chrome จะ work สุดครับ


1. Login เข้าหน้าจอ UserManager ผ่าน Web Browser ปกติผมจะ Config IP Address ของ Mikrotik RouterBoard ไว้เป็น 192.168.1.1 ให้พิมพ์ http://192.168.1.1:81/userman
2. เข้า Menu Router ถ้ามีรายการ Router ไว้อยู่แล้ว แค่ตรวจสอบตามขั้นตอนนะครับ

Add --> New

Name: router
IP Address: 127.0.0.1
Shared secret: 1234567890 (ให้ตรงกับค่า Secret ใน Radius)
Time zone: +07:00
Log events: เอาออกให้หมดจะดีกว่าครับ (เก็บไว้เปลือง Storage เปล่าๆ)
CoA Support: Use CoA
CoA port: 1700Click [Add]


3. เข้า Menu Customer เพื่อเปลี่ยน Password และ Time zone เป็น +7 ครับ
4. ทีนี้สร้าง Profile
คำว่า Profile ก็เหมือนกับการสร้างกลุ่มของ User ครับ ว่าจะให้กลุ่มนี้ได้ความเร็วเท่าไหร่ ใช้งานได้เท่าไหร่กี่วันกี่ชั่วโมง


4.1 Menu Profile --> Limitations
Click Add --> New
จากตัวอย่างจะเป็นการสร้าง Limit: ใช้งาน Internet ได้ 300 วัน ความเร็ว Upload: 512k และ Download: 1M

Name: ตั้งชื่อ Limitation ให้สื่อความหมายครับ
Limit
Download:0B ในกรณีจำกัดการ Download  เหมือนพวกบริการเครือข่าย 3G ครับเช่นให้เล่นได้ 1GB ให้ใส่ 1024MB ถ้าไม่จำกัดกำหนดเป็น 0B
Upload:0B ในกรณีจำกัดการ Upload เหมือนพวกบริการเครือข่าย 3G ครับ เช่นให้เล่นได้ 1GB ให้ใส่ 1024MB ถ้าไม่จำกัดกำหนดเป็น 0B
Transfer:0B (ในกรณีจำกัดการ Upload+Download เช่นให้เล่นได้ 1GB ให้ใส่ 1024MB ถ้าไม่จำกัดกำหนดเป็น 0B
Uptime: กำหนดระยะเวลาการ Online ใช้งาน Internet

หน่วยจะเป็น
w=สัปดาห์ (7 วัน)
d=วัน (24 ชั่วโมง)
h=ชั่วโมง (60 นาที)
m=นาที

Rate Limit
Rx=512k (จะเป็นค่า Download ของ Router ครับ ซึ่งจะหมายถึงค่า Upload จาก Computer อย่าลืมใส่หน่วยนะครับ)
Tx=2048k (จะเป็นค่า Upload ของ Router ครับ ซึ่งจะหมายถึงค่า Download จาก Computer อย่าลืมใส่หน่วยนะครับ ไม่งั้นจะหน่วยเป็น Byte)
Click [Add]ในตัวอย่างผมจะสร้างเพิ่มคือ 1Day, 30Day และ 1นาที (สำหรับทดสอบ)
4.2 ไปที่ Tab Profiles --> Click [ + ]
Name: กำหนดชื่อ Profile ควรจะตั้งชื่อให้สื่อความหมายครับ ตัวอย่างจะเป็น 300DayProfClick [Create]


จะขึ้นหน้าจอใส่รายละเอียด
Validity: ให้กำหนดอายุของ User ไว้ด้วยนะครับ เมื่อ Login เข้าใช้งาน Internet ครั้งแรก แล้วให้หมดอายุภายในระยะเวลาเท่าไหร่ หลักการจะเหมือนระบบ Prepaid ของมือถือครับ เช่นเติมเงิน 200 บาท ต้องใช้ให้หมดภายใน 30 วัน ประมาณนี้ครับ

Shared users: 1 กำหนดให้มีการ Login ด้วย User เดียวกันพร้อมกันได้กี่เครื่อง

Click [Add new limitation]

เลือก Limit ที่ต้องการ จากนั้น Click [Add]

และ Click [Save profile]

ในกรณีสร้าง Profile เพิ่มให้ Click [ + ] ครับ แต่เนื่องจาก UserManager ใน Version นี้จะยังมี Bug คือ Profile limitations ที่สร้างจาก Profile ก่อนหน้าจะยังค้างอยู่ ให้ลบออกไปก่อนแล้วค่อย Click [Add new limitation] ใหม่อีกครั้ง5. การสร้าง User เข้าใช้งาน Internet
การสร้าง User จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือสร้างเองทีละ User หรือให้ระบบทำการ Generate User/Password เองตามจำนวนที่ต้องการครับ

สร้าง User เอง

เข้า Menu Users --> Add --> One
Username: ชื่อ User
Password: Password
Assign profile: เลือก profile ที่ต้องการClick [Add]สร้าง User เป็น Batch ทีละหลายๆ User

Users --> Add --> Batch
Number of users: จำนวน User ที่ต้องการ Generate
Username prefix: คำนำหน้า User ที่สร้าง
User length: ความยาวของ User เลือก 4 ก็พอครับ
Password length: ความยาวของ Password เลือก 4 ก็พอครับ
Assign Profile: เลือกจาก Profile ที่สร้างไว้Click [Add]


จากรูปจะเป็น User ที่สร้างไว้ครับ
5.1 การพิมพ์ตั๋ว จะแบ่งเป็น 2 แบบครับ คือ Generate ตั๋วออกมาเป็น csv เพื่อเปิดใน Excel แล้วพิมพ์ หรือ พิมพ์ผ่าน Browser ได้เลย

Generate เป็น CSV

Click Generate --> CSV File
Break after: 8 (ไม่มีผลอะไรครับ)
Click เลือก Download as file ให้ Generate ออกมาเป็น file (ถ้าใช้ Internet Explorer จะยังมี Bug อยู่)Click [Generate]

จากนั้นให้ Save File ไว้ใน Computer ปกติ Browser จะทำการ Block Popup ไว้นะครับ ตรงนี้ลูกค้าถามมากันค่อนข้างเยอะ ถ้าต้องการจะเล่นด้าน Network ต้องพยายามอ่าน Error หรือ Information ที่ทางระบบหรือ Computer แจ้งมาครับ ไม่งั้นแก้ปัญหากันไม่ถูกนะครับ

File CSV ที่ Generate ออกมา ตัดแต่งแล้วพิมพ์แจกก็สะดวกดีครับ
Generate เพื่อพิมพ์ผ่าน Browser

Click Generate --> Voichers
Break after: 8 (8 Users ต่อ 1 แผ่น)
Click เลือก Download as file
Click [Generate]

หน้าตาตั๋วจะออกมาเป็นแบบนี้ครับ สามารถทำการแก้ไข Template ได้ ซึ่งผมได้ทำไว้ใน Webboard ไว้แล้วครับ
กรณีที่ต้องการลบ User ให้เข้า Menu Edite --> Remove หรือจะให้แสดงรายการ User กี่ User ต่อ 1 หน้า ให้เลือก Per page ตรงขวาล่าง

เมื่อ Click ที่ User จะมี Information ของ User ขึ้นมา ตรง Private Information สามารถใส่รายละเอียดผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ได้ครับ

เมื่อสร้าง User เรียบร้อยแล้วก็ทำการทดสอบได้เลยครับ

ทำการ Enable Hotspot Server (ให้ Mikrotik ออก Internet ให้ได้เรียบร้อยด้วยนะครับ) และเมื่อทำการ Enable Hotspot Server แล้ว การจะเข้าหน้า UserManager จะต้องผ่านหน้า Authen (หน้าจอ Login เมื่อเข้าใช้งาน Internet) หรือจะทำการ Bypass ก็ได้เช่นกันครับ แต่จะไม่สามารถทดสอบระบบ Login ได้


เข้า Internet เช่น google.com จะขึ้นหน้าให้ใส่ User/Password เพื่อทำการออก Internet โดยหน้าตาตรงนี้สามารถแก้ไขได้ครับ ซึ่งผมจะลง Template เอาไว้ใน Webboard แต่ถ้าทำ HTML ไม่เป็น ไม่รู้เรื่องด้าน Webpage เลย อย่าทำนะครับ
เมื่อ Login เรียบร้อยจะมีหน้าต่างเล็กๆแสดง Information ขึ้นมาครับ โดยปกติถ้าไม่ได้มีการ Logout ออกมา  User จะค้างอยู่ในระบบประมาณ 2 นาที ถึงจะหลุดออก
เข้าตรวจสอบที่ Menu Session
หรือตรวจสอบใน Winbox --> IP --> Hotspot --> Active
6. หน้าจอ Settings
หน้าจอนี้จะเป็นการกำหนดว่าจะให้ UserManager โชว์ค่าอะไรบ้าง, กำหนด Template ของตั๋วที่พิมพ์หรือ CSV File


6.1 กำหนดแสดงค่าต่างๆสำหรับ User
จากตัวอย่างผมจะเพิ่มให้หน้า User แสดงค่า Time Left ให้เลือกที่ตารางด้านขวาแล้ว Click [ < ] เพื่อโชว์ในช่อง Visible จากนั้น Click [Save]
6.2 แก้ไขตั๋วที่พิมพ์ออกทาง Browser หรือ CSV ได้ที่ Tab Templates (ใน Webboard จะมีวิธีการครับ)
7. การ Backup/Restore Database

UserManager จะเก็บข้อมูลไว้ใน Database โดย User ที่สร้างจะคนละส่วนกับที่สร้างบน Winbox ซึ่งถ้าสร้าง User ซ้ำกันแต่ Password ไม่เหมือนกัน Mikrotik จะใช้ User บน Winbox เป็นหลักครับ และ UserManager Database นี้จะเก็บไว้ในตัว Mikrotik เอง เมื่อมีการสร้าง User ไว้เยอะๆ ควรจะมีการ Backup ไว้บ้างครับ

เข้า Menu Maintenance

ถ้าต้องการ Backup Database ให้ Click [Save] ได้เลย
จากนั้น Click เลือกรายการที่ต้องการจะเก็บ ส่วนใหญ่แค่ Main db ก็พอClick [Save]


ถ้าต้องการ Restore ก็ให้เลือกไฟล์ที่ Backup ไว้ แล้ว Click [Load]
ไฟล์ Database ที่ Backup จะถูกเก็บไว้ใน Winbox สามารถนำออกมาเก็บใน Computer ได้ครับ เข้า Menu File ใน Winbox จะเป็น File ที่นามสกุล .tar ลากออกมาเก็บที่ Desktop ได้เลยครับ สามารถใช้ร่วมกับ Mikrotik Routerboard ตัวอื่นได้ โดยการลากไฟล์กับเข้ามาในช่อง File อันนี้
เรียบร้อยครับสำหรับการสร้าง User บน UserManager จากที่ใช้งาน Bug ค่อนข้างเยอะ แต่จะไม่มีผลกับการ Login เข้าใช้งาน Internet ของ User ครับ
การ Clear User ที่หมดอายุ

ขอแยกหัวข้อนะครับ จะได้หาง่ายหน่อยครับ  ;D

https://www.sysnetcenter.com/board/index.php/topic,1884.0.html
เรียบร้อยครับ เหนื่อยเลย ;D ;D

#1 - วันที่ 10 ธันวาคม 2011, 00:18:42

ขออนุญาตเสริมหน่อยครับ เราสามารถกำหนดความเร็วที่ User Profiles (1) ก็ได้ครับ แล้วกำหนด Group Name (2)ให้ตรงกับ User Profiles ที่สร้างขึ้น วิธีนี้จะสะดวกในการปรับเปลี่ยนความเร็วของ User โดยแก้ไขที่ User Profiles อย่างเดียว ไม่ต้องแก้ไขที่ละ User


#2 - วันที่ 10 ธันวาคม 2011, 16:24:08

yodขอบคุณมากๆเลยครับพี่  ;D
#3 - วันที่ 10 ธันวาคม 2011, 23:32:14

สอบถามหน่อยคับ

คือว่าจะสร้างตั๋วให้บนตั๋วมีปรากฏ  ราคา และจำนวนวัน/ชั่วโมงการใช้งาน  ด้วย ต้องทำไงคับ
  ขอบคุณคับ
#4 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:04:15


ได้เลยครับ  :D
เดี๋ยวทำขึ้น webboard ให้ครับ
#5 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:41:08ขอบคุณมากๆเลยครับพี่  ;D
[/quote]

สอบถามนิดนึงนะครับ เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่อยู่
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่า ความเร็วในการ Upload/Download ในช่อง Rate limits ตรงๆเลย

มันจะแตกต่างกันยังไงกับการที่เราไปใช้ค่า Group name ใน Menu Constraints
แล้วเราไปแก้ไขค่า Rate Limit (rx/tx) ใน User Profiles: user6M

เนื่องจากก็เป็นการแก้ไขความเร็วที่ค่าอ้างอิงเพียงครั้งเดียวเหมือนกัน แล้วทุก user ที่ใช้ Limitation 30 วัน
ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงความเร็วเป้นค่าใหม่เหมือนกันหมด

ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกไหมครับ

โหนก
#6 - วันที่ 12 มีนาคม 2012, 02:11:56

การจำกัดความเร็วสามารถกำหนดได้ 3 ที่ และ จะเรียงตาม priority ดังนี้ครับ (1) Profile limitation  (2) User Profiles  และ (3) Server Profiles ถ้าเรากำหนดทั้ง 3 ตัว มันจะเลือกใช้อันที่ (1) ก่อน มันก็มีโอกาสหลุดคิวได้เหมือนกัน ถ้าจะให้กันเหนียวก็กำหนดที้ง 3 ที่เลยก็ได้ครับ
#7 - วันที่ 12 มีนาคม 2012, 15:26:14


ผมก็เพิ่งรู้นี้แหล่ะครับ ยังไม่เคยลองว่าอันไหน priority สูงสุดเลยครับ

ขอบคุณมากครับพี่  ;D ;D
#8 - วันที่ 13 มีนาคม 2012, 00:05:44

ถ้าผมจะสร้าง User ให้ใช้งานได้ 20 ชั่วโมง แต่ให้หมดอายุ 30 วัน  แบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
#9 - วันที่ 3 พฤษภาคม 2012, 10:48:26

ได้อยู่แล้ว กำหนด uptime เป็น 20h และกำหนด validity เป็น 30d
#10 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2012, 03:15:25


ขอบคุณครับ   :D
#11 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2012, 07:46:06


#12 - วันที่ 5 เมษายน 2013, 14:12:38

 :'(ผมใช้รุ่น 750GL แต่เข้าไปตั้งค่าหน้า profile ไม่เจอเลยครับ
#13 - วันที่ 5 เมษายน 2013, 14:14:26


Router OS Version อะไรครับ Winbox --> System --> Package

V4 กับ V5 จะไม่เหมือนกันนะครับ  ;D
#14 - วันที่ 5 เมษายน 2013, 14:21:07

เข้าไปดูแล้ว
v.5.24
#15 - วันที่ 6 เมษายน 2013, 13:30:17

ทำไมของผมตอน Generate ออกมาแล้วภาพไม่สวยเหมือนของพี่อ่ะครับ เซฟเป็นไฟล์ csv เปิดใน excel ก็หน้าตาแบบนี้เลยครับ

ใช้ routerboard 450G เวอร์ชั่น 5.24 ครับ
#16 - วันที่ 25 เมษายน 2013, 10:04:49


จะมีวิธีออกแบบคูปองตามนี้ครับ https://www.sysnetcenter.com/board/index.php/topic,1019.0/
#17 - วันที่ 25 เมษายน 2013, 11:16:43


จะมีวิธีออกแบบคูปองตามนี้ครับ https://www.sysnetcenter.com/board/index.php/topic,1019.0/
[/quote]

ขอบคุณครับท่าน  ;D ;D ;D
#18 - วันที่ 25 เมษายน 2013, 11:27:30

ขอถามหน่อยครับ ว่าเวลาสร้างโดยการผ่านหน้าเวบ http://192.168.1.1:81/userman  กับสร้างผ่านใน Winbox มันต่างกันอย่างไร ทำไมทั้งสองถึงมองเห็น User ไม่เหมือนกันครับ
#19 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2013, 13:37:07

วันเวลาที่ตั้ง user ไม่ตัดคะ  เช่น 30วัน user ยังเล่นได้อยู่เลย เกินกำหนด 30 วันแ้ล้ว  มันไม่ตัดทำอย่างไรดีคะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างคะ
#20 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2013, 12:35:20

สมาชิก:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


Share via facebook

https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
การ Clear User ที่หมดอายุ สำหรับ UserManager V5.xx

เริ่มโดย yod เมื่อ อุปกรณ์ Mikrotik Router

2 ตอบ
8635 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 21 สิงหาคม 2015, 14:05:34
โดย
yod
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
ทดสอบ Block การเข้า Web สำหรับ User ที่ใช้ Ultrasurf ด้วย Mikrotik

เริ่มโดย yod เมื่อ อุปกรณ์ Mikrotik Router

0 ตอบ
22625 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 17 เมษายน 2013, 18:19:48
โดย
yod
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
[RouterOS 6.14 ขึ้นไป] ตั้งวันที่-เวลาให้เป็นปัจจุบัน ได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้ NTP

เริ่มโดย Mr.Zenith เมื่อ อุปกรณ์ Mikrotik Router

2 ตอบ
5807 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 12 มิถุนายน 2014, 13:00:11
โดย
samanushake
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
[RouterOS 6.14 ขึ้นไป] Free Dynamic DNS ของ Mikrotik เอง ใช้ง่าย ไม่วุ่นวาย

เริ่มโดย Mr.Zenith เมื่อ อุปกรณ์ Mikrotik Router

33 ตอบ
70416 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 19 กันยายน 2015, 19:06:52
โดย
rangsan
https://sysnetcenter.com/board/Themes/Nebula_Theme_CR_v1-0-5/images/post/xx.gif
งานติดตั้ง Wifi Hotspot ด้วย PicoStation M2HP บริหาร User ด้วย Software iBSG

เริ่มโดย yod เมื่อ งานติดตั้งอุปกรณ์ Wireless, เครือข่ายไร้สาย, ระบบ Hotspot, Network

5 ตอบ
20743 อ่าน
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 25 พฤษภาคม 2018, 13:40:20
โดย
Nickko