Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,644
กระทู้ทั้งหมด
10,067
หัวข้อทั้งหมด
4,727

  • การ logout ของ hotspot บน mikrotik
    เริ่มโดย ninjak
    Read 14,089 times
0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

 

 
ผมใช้ mikrotik 750gl เวลาเราล๊อคเอ้า ออกจากระบบ เวลายังเดินต่อมั้ยครับ ถ้า user นั้นกำหนดให้ใช้ได้ 1 ชม.

แล้วถ้ายังเดินต่อทำยังไงให้เมื่อล๊อคเอ้าแล้วเวลาหยุดเดินบ้างครับ จะเดินต่อก้ต่อเมื่อลีอคอินเข้ามาใหม่ครับ


#2
ถ้าเป็น userman v.5 ก็ทำตามรูปครับ
1. กำหนด validity คือเวลาที่ต้องการให้อยู่ในระบบ
2. กำหนด uptime คือเวลาที่ใช้งาน
เช่นกำหนดให้ใช้งาน 24 ชม. ภายใน 7 วัน คือกำหนด uptime = 1d และ validity = 7d เวลาหยุดเล่นแล้ว seesion time left จะหยุดเดิน loginใหม่ก็จะเดินต่อ ถ้ากำหนด validity เท่ากับ uptime เวลาจะไม่หยุดเดินครับyodพี่กฤษฎาสุดยอดอีกแล้ว  ;D ;D

ผมหาตั้งนาน ไอ้ prepaid กะ credit จาก version 4.xx มันหายไปไหน


ขอบคุณมากครับพี่

#4
ของ v.4 ค่า uptime ค้องกำหนดทีละ user ครับ ปกคิเป็น 0s เพิ่มเติมอีกนิด ถ้าเรากำหนดค่า uptime แล้วจะไม่สามารถกำหนด  sessions timeout (สำหรับกำหนดให้ login ครั้งละเท่าไร) ที่ user profiles ใน winbox ได้ครับ ทั้ง v.4 และ v.5

captivating world of auras In terms of legal 's, guaranteeing a safe in addition to secure gambling atmosphere is paramount. These establishments adhere to be able to strict regulations in addition to guidelines to guard players and maintain ethics within the sector. Here's an summary of what models legal 's away from each other:         

Explore is Hard in 2024? the enchanting world involving Nipples Secrets upon Tumblr, where each link unveils a new new chapter in the realm of sensuality in addition to allure. - Archive: Dive into typically the collection of captivating occasions and find out the substance of timeless attractiveness. - Amelia's Panties -- Foxy Beast: Embark on a journey through Amelia's world, where every garment tells a story of allure in addition to charm. - Olga Sharypova - The Epitome of Beauty: Observe the epitome regarding beauty through Olga's lens, where sophistication and style intertwine seamlessly. - Evelyn Mars: Immerse yourself within the celestial allure of Evelyn Mars, where each article is a celestial dance of attraction and magnetism. instructions Elisa'ta Franch - A Personal of Elegance: Witness elegance personified in Elisa'ta's entire world, where sophistication fulfills a personal feel. - Polina Petrova - A Radiant Beacon of Beauty: The actual radiant shine of Polina Petrova's beauty, a bright spot that shines brightly in the wonderful world of allure. - Luna - Cute Brunette: Experience the particular adorable charm of Luna, a cute blonde whose occurrence adds a touch of sweet taste to the Hard nips Secrets community. - Whet Nicolette: Delve into the enchanting world of Whet Nicolette, exactly where allure meets a sense of mystery, creating some sort of captivating blend regarding charm. - Enervating Emma Austen: Experience the enervating appeal of Emma Austen, a presence that will adds energy and even vitality to the particular Nipples Secrets group. - Isabella - Kinky Girl: Unleash your playful part with Isabella, a naughty girl whose posts put in a touch of mischief to be able to the Nipples Techniques collection. - Ava's Sensuous Emporium: Step into Ava's Sensual Cooperative, where sensuality and even allure intertwine, generating an immersive encounter for those looking for the finer items is obviously. - Mia's Frolicsome Boutique: Explore the playful planet of Mia's Shop, where each write-up is a display of the particular joy and delight found within the Nipples Secrets community.

Pengalaman Slot Online Gacor dengan VIVA99
Slot online viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
viva99
bandar slot gacor terpercaya telah menjadi salah satu hiburan terpopuler di seluruh dunia. Dan ketika mencari pengalaman slot online yang andal, aman, dan menguntungkan, tidak ada tempat yang lebih baik daripada VIVA99. Situs ini telah dikenal karena menyediakan permainan slot yang menghibur dan pembayaran yang menggiurkan.

Keandalan dan Keamanan
VIVA99 tidak hanya menawarkan keseruan dalam bermain slot online, tetapi juga menjamin keamanan para pemainnya. Dengan sistem keamanan yang canggih, setiap transaksi dan data pribadi Anda terlindungi dengan baik. Anda dapat bermain dengan tenang, mengetahui bahwa informasi Anda aman di tangan kami.

Rekam Jejak Terbukti
Sebagai penyedia teratas dalam industri ini, VIVA99 telah membuktikan dirinya sebagai platform yang dapat diandalkan. Ribuan pemain setia telah merasakan kepuasan dan keuntungan dari bermain di VIVA99. Dengan reputasi yang solid, Anda dapat mempercayai kami untuk memberikan pengalaman bermain yang tak tertandingi.

Gameplay Aman dan Adil
Salah satu kekhawatiran utama para pemain slot online adalah keadilan permainan. Di VIVA99, kami memastikan bahwa setiap putaran slot adalah adil dan bebas dari manipulasi. Sistem RNG (Random Number Generator) kami menjamin bahwa setiap hasil permainan adalah acak dan tidak dapat diprediksi. Jadi, Anda dapat yakin bahwa kesempatan Anda untuk menang adalah sama dengan pemain lainnya.

Permainan Slot Online di VIVA99
Ahli dalam Pembuatan Permainan Slot
Kami bekerja sama dengan pengembang perangkat lunak terkemuka untuk menyajikan berbagai jenis permainan slot yang menarik. Dari tema klasik hingga yang paling modern, setiap permainan dirancang dengan sempurna untuk memberikan pengalaman bermain yang mengasyikkan. Dengan grafis yang memukau dan fitur bonus yang menggiurkan, Anda akan merasa terhibur setiap kali memutar gulungan.

Hiburan dan Pembayaran Maksimal
Kami mengerti bahwa para pemain menginginkan hiburan sekaligus kesempatan untuk memenangkan hadiah besar. Oleh karena itu, di VIVA99, kami menawarkan pembayaran maksimal yang mengesankan. Dengan RTP (Return to Player) yang kompetitif, Anda memiliki peluang nyata untuk meraih kemenangan besar setiap kali Anda bermain. Dan dengan berbagai bonus dan promosi yang kami tawarkan, kesempatan Anda untuk memperbesar kemenangan Anda semakin tinggi.

Keunggulan VIVA99
Dengan bermain di VIVA99, Anda tidak hanya mendapatkan hiburan slot online yang berkualitas, tetapi juga berbagai keunggulan lainnya.

Performa dan Keamanan Terjamin: Platform kami didukung oleh teknologi terbaru untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemain.
Bonus dan Manfaat Tambahan: Kami menawarkan berbagai bonus dan manfaat tambahan, termasuk bonus selamat datang, cashback, dan program loyalitas. Dengan begitu, Anda dapat mengoptimalkan pengalaman bermain Anda dan meningkatkan peluang kemenangan Anda.
Kesimpulan
VIVA99 adalah pilihan terbaik untuk pengalaman slot online yang menghibur dan menguntungkan. Dengan keandalan, keamanan, dan kualitas permainan yang tak tertandingi, kami memastikan bahwa setiap pemain merasa puas dan senang. Bergabunglah dengan kami sekarang dan rasakan sendiri sensasi bermain di VIVA99!

FAQs (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah VIVA99 aman untuk dimainkan?
Ya, VIVA99 memiliki sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dan transaksi para pemainnya.
Apakah ada bonus yang ditawarkan oleh VIVA99?
Ya, VIVA99 menawarkan berbagai bonus dan manfaat tambahan, termasuk bonus selamat datang, cashback, dan program loyalitas.
Apakah permainan slot di VIVA99 adil?
Tentu saja, setiap putaran slot di VIVA99 dijamin adil dan acak berkat penggunaan sistem RNG (Random Number Generator) yang terpercaya.
Bagaimana cara melakukan deposit dan penarikan di VIVA99?
Anda dapat melakukan deposit dan penarikan dengan mudah melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia di platform kami.
Apakah saya bisa bermain di VIVA99 melalui perangkat seluler?
Ya, VIVA99 dapat diakses melalui perangkat seluler, memungkinkan Anda untuk bermain kapan pun dan di mana pun Anda berada.