ขอใบเสนอราคา / ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์ ขออนุญาติเป็นเบอร์ที่ทางร้าน และ บริษัทขนส่งสามารถติดต่อได้สะดวกครับ

Email Address

รายละเอียดที่อยู่จัดส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

สอบถามรายละเอียด/ รายการสินค้าเพิ่มเติม ส่วนชื่อสินค้าในหน้านี้ จะถูกส่งไปพร้อมกับข้อมูลครับ

ทางร้านจะทำใบเสนอราคาเป็น pdf โดยจะส่งไปทาง email ที่ทางลูกค้าลงข้อมูลไว้ครับ

ชื่อบริษัท, TAX ID, ที่อยู่ สำหรับออกใบกำกับภาษี เว้นว่างได้ครับ ในกรณีใช้ ที่อยู่เดียวกับช่อง ที่อยู่จัดส่งสินค้า

(Option)ไฟล์รูปนามบัตร, รูปชื่อ-ที่อยู่ บริษัท, ไฟล์รายการสินค้า รองรับ .jpg .gif .png .doc .xls .xlsx

เลขที่คำสั่งซื้อ

input_name_001

Email Address

เบอร์โทรศัพท์

จำนวนเงินที่โอน

โอนเข้าธนาคาร

วันที่ทำรายการ

เวลาที่ทำรายการ

ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)

แนบหลักฐานการโอนเงิน (pdf,jpg,png หรือ gif)

Follow us on Facebook