เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับประกันสินค้าทั้งในการใช้งาน และ ปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้า

เนื่องจากทางร้านพบกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า โดยไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติของสินค้า อาจเพราะไม่ทราบว่าสินค้าทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ หรือ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้

ซึ่งในกรณีเช่นนี้ทางร้านจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินค่าสินค้าได้

 

เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น รบกวนลูกค้าสอบถามกับทางร้านก่อนสั่งซื้อ ทางร้านจำหน่ายและติดตั้งระบบ Network มากว่า 14 ปี มีประสบการณ์ทางงานด้าน Network มากกว่า 20 ปี ทางร้านมีความยินดีให้คำแนะนำสินค้าตามวัตถุประสงค์กับที่ลูกค้าต้องการ

 

และ เพื่อความสะดวกในการแนะนำอย่างละเอียด รวมถึงให้เวลากับทางร้านเพื่อออกแบบ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รบกวนแจ้งทาง Line @sysnet หรือที่ Email info@sysnetcenter.com ครับ

 

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปรับแต่ง ตั้งค่าต่างๆ กับสินค้าให้ตรงตามความต้องการ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางร้านทราบถึงลักษณะของงานที่ลูกค้าต้องการก่อนสั่งซื้อสินค้า จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่จะต้อง ปรับแต่ง ตั้งค่าต่างๆของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของทางลูกค้าในทุกๆกรณีครับ

 

กรณีสินค้าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ แล้วไม่ Compatible กัน, มีปัญหาไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ หรือมีปัญหาใช้งานได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์โดยมาจากผลกระทบจากอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายเฉพาะอุปกรณ์ที่ซื้อจากทางร้านเท่านั้นและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่จะต้อง Config/Setup เพื่อให้ Compatible กันได้กับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่

 

เปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 09:00 - 13:00
สนับสนุนด้านเทคนิค : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
วันหยุด : วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงประกาศวันหยุดพิเศษ

 

อุปกรณ์ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นรูปแบบการซ่อม หรือ เปลี่ยนสินค้า จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางผู้ผลิต/ผู้นำเข้าครับ

** สินค้าบางรายการจะไม่มีการรับประกัน ให้ตรวจสอบกับทางร้านก่อนสั่งซื้อสินค้า **

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ร้านซิสเน็ตเซ็นเตอร์ รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากร้านเท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ POE Adapter, DC Adapter ที่ติดมากับอุปกรณ์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับประกัน 3 เดือน

 • การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือ ชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก

  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, มีรอยตกหล่นกระแทกที่ตัวอุปกรณ์

  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ , มด หรือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเข้าไปอาศัย ทำรัง หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น

  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง ปัญหาที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตกไฟกระชาก หรือ การนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร หรือ ไม่มีการป้องกันอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่น ไฟ ความร้อน หรือ ระบบไฟฟ้าที่ไม่ปกติ

  • Serial Number ของสินค้าขาด ชำรุด ถูกแก้ไข หรือ ถูกเปลี่ยน

  • Void Warranty สติ๊กเกอร์รับประกันจากทางร้าน มีรอยฉีกขาด, หาย, ลบ หรือ แก้ไข

  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ

  • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข ทั้งในส่วนที่เป็น ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ รวมถึงมีการดำเนินการทำให้ไม่สามารถเข้าไปควบคุมซอฟแวร์ภายในอุปกรณ์ได้ เช่นโดน Hacker โจมตี จนไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ผ่านทางซอฟแวร์ได้ หรือ Bug ที่เกิดจากซอฟท์แวร์

 • การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องอาจมีการสูญหายไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล หรือ ลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านออกจากสินค้าก่อนนำมาเคลม

 

การรับประกันแบบ Life Time / Limited Life time warranty

เป็นการรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้น ยังอยู่สายการผลิตและมีการทำตลาดอยู่ เมื่อใดที่มีการประกาศหยุดการผลิต (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆแล้ว สินค้านั้นจะมีการรับประกันต่อไปอีก 3 ปี โดยจะเริ่มนับประกันจากวันที่ซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งการรับประกันดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน

 

การรับประกัน Dead On Arrival (DOA)

การรับประกัน DOA นี้ไม่ควบคุมถึงความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงซ่อมแซม,การแก้ไข, การติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี

ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ในกรณีนี้ถือว่าเป็น DOA

ทางร้าน ซิสเน็ต เซ็นเตอร์ จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทดแทน ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือ รุ่นที่ดีกว่า ให้แก่ลูกค้า การจัดส่งสินค้าทดแทน ในกรณี DOA ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้า แต่อาจจะมีความล่าช้า อันเนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบและการจัดหาสินค้า

สินค้าที่ส่งคืนมาให้ทางร้าน จะต้องถูกส่งคืนครบภายใต้บรรจุหีบห่อ หมายเลขกล่อง และ ตัวเครื่องจะต้องตรงกัน, กล่อง, ตัวเครื่อง, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นต้องอยู่ในสภาพเสมือนเมื่อได้รับสินค้าจากทางร้าน มิฉะนั้นจะไม่อยู่ในการรับประกัน DOA

 

*********************************************************************************************************

*** หลังจากสินค้าทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางร้านจะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ทางบริษัทขนส่ง ***

*** กรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากสินค้า สินค้ายังทำงานได้ปกติ ปัญหาเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องของทางลูกค้า ทางร้านจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับตามจริง ***

*** ระยะเวลาในการเคลมสินค้าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2-3 สัปดาห์

*** กรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และ ทางผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนได้ ทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าโดยคำนวนจากราคาสินค้าหารกับระยะเวลารับประกันและคูณกับระยะเวลารับประกันที่เหลือ

 

ส่งสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้ที่หน้าร้าน หรือ ทางไปรษณีย์ มาที่

หจก.ซิสเน็ต เซ็นเตอร์
807/147 ซอย 1 หมู่บ้านภุมริน หลังศูนย์การค้า เซียร์รังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 

** กรุณาแจ้งอาการเสียให้ละเอียด ถ้าอุปกรณ์ต้องมีการ Login เข้าหน้า Config ให้แจ้ง Username / Password พร้อม ที่อยู่ส่งสินค้ากลับ, เบอร์โทรศัพท์ และ Email Address ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมา ทางร้านจะเก็บสินค้าไว้ จนกว่าจะได้รับการติดต่อเข้ามา จะทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งประกัน**

** ถ่ายรูปใบเสร็จ หมายเลขไปรษณีย์ / ขนส่ง ส่งทาง Line ให้กับทางร้านด้วยนะครับ เพราะเคยเจอปัญหา ลูกค้าส่งของเครมมา แต่ไม่ได้แจ้งทางร้าน ปรากฏว่าของหายระหว่างทาง และลูกค้าทิ้งใบเสร็จไปแล้ว

** แพ๊คสินค้าบรรจุลงกล่องให้แน่นหนา เนื่องจากทางร้านเคยเจอปัญหา ลูกค้านำอุปกรณ์ใส่กล่องโดยไม่มีการบุกระดาษหรือโฟมเพื่อกันกระแทก สินค้าเลยชำรุดแตกหักระหว่างขนส่ง สินค้าจะหมดการรับประกันทันทีครับ**

Follow us on Facebook