เงื่อนไขการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik

 

เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ Config ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม Feature ต่างๆ มีการ Update Router OS อยู่บ่อยครั้ง ตลอดเวลา ในบาง Solution รวมถึงบางปัญหาที่เกิดขึ้น ทางร้านจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้  

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ตามที่ตกลงกันก่อนสั่งซื้อเท่านั้นครับ โดยให้ทางลูกค้าแจ้งรายละเอียด Solution ที่ต้องการให้ทางร้าน Setup, เงื่อนไขการ Support ทาง Line Official หรือ ทาง Email เมื่อทางร้านรับทราบรายละเอียด และ สามารถที่จะ Setup ตาม Solution ที่ลูกค้าต้องการได้ ทางร้านจะดำเนินการ Setup ให้ตามรายการที่ทางลูกค้าแจ้งมาครับ

 

1. การ Support อุปกรณ์ Mikrotik Router ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า อุปกรณ์ Mikrotik รับประกันตาม เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี Adapter รวมถึง POE จะรับประกันระยะเวลา 3 เดือน

 

- กรณีทางลูกค้าได้ทำการแก้ไข Config เพิ่มเติมไม่ถูกต้องจนใช้งานไม่ได้ , ลืม Password, Router OS มีปัญหาไม่สามารถ Boot ได้ และ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาประกัน ให้ส่งอุปกรณ์กลับมาที่ร้านเพื่อทำการ Reset และ Config ใหม่ ทางร้านขอคิดค่าจัดส่งสินค้ากลับตามจริง กรณีสินค้าหมดประกัน คิดค่าบริการ 500 บาท ต่อครั้ง

 

- การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางร้านทำไว้ใน Webboard ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงานก่อนทำการ Config ซึ่งทางร้านจะไม่ Support ในส่วนนี้

 

2. การ Remote ทาง TeamViewer ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้

 

3. กรณีที่มีปัญหา Bug จาก Router OS รวมถึง การโดน Hack อุปกรณ์ Mikrotik ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่สามารถ Reset หรือทำ Netinstall ได้ จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้าน

 

Follow us on Facebook