เงื่อนไขการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik

 

เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik สามารถที่จะ Config ได้หลากหลายรูปแบบ บางปัญหา ทางร้านจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้ รวมถึง RouterOS ที่มีการ Update อยู่บ่อยครั้ง ทางร้านจะขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ตามนี้ครับ

 

1. อุปกรณ์ที่เป็น Mikrotik Router (CRS1xx, CRS2xx, RB9xx, hEX, RB4xx, RB2011, RB7xx, hAPxxx, CCRxxx, RB3xxx, RB600, RB8xxx, RB11xx, RB12xx, CRS3xxxx, RB3011) ทางร้านจะทำการ Config ระบบ Hotspot Authenticate , ค่าเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Internet , Hotspot Server, NAT Firewall, IP Address, DHCP Client/Server, Bridge Interface, PPPoE Client, User-Manager, Radius, NTP, Backup Config

กรณีที่ต้องการ Config เพิ่มเติม เช่นทำ Loadbalanc, VPN ทางร้านมีบริการ Config แต่ขออนุญาติคิดค่าใช้จ่ายต่างหากครับ --> บริการ Config Mikrotik

 

2. อุปกรณ์ Mikrotik Access Point (wAP, BaseBox, DynaDish, LDF, cAP, DISC, LHG, NetBox, NetMetal, PowerBox, QRT, Wireless Wire, RB1xx, RB5xx, Crossroads, RBMxx, mANTBox, mAP, SXT, OmniTik, Groove, Metal, Sextant, LDF ac, LHG ac, SXTsq (ac series)

เป็นค่า Default จากโรงงาน

 

3. อุปกรณ์ Mikrotik Switch RB260GS, RB260GSP, RB250GS, CSS106-5G-1S, RB260GSP , CSSxxxx

เป็นค่า Default จากโรงงาน

 

4. ทางร้าน Support เฉพาะตามข้อ 1 รวมถึง อุปกรณ์ที่ซื้อจากทางร้านเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านในทุกกรณี

 

5. การ Support อุปกรณ์ Mikrotik Router ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า อุปกรณ์ Mikrotik รับประกันตาม เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี Adapter รวมถึง POE จะรับประกันระยะเวลา 3 เดือน

 

- กรณีทางลูกค้าได้ทำการแก้ไข Config เพิ่มเติมไม่ถูกต้องจนใช้งานไม่ได้ , ลืม Password, Router OS มีปัญหาไม่สามารถ Boot ได้ และ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาประกัน ให้ส่งอุปกรณ์กลับมาที่ร้านเพื่อทำการ Reset และ Config ใหม่ ทางร้านขอคิดค่าจัดส่งสินค้ากลับตามจริง กรณีสินค้าหมดประกัน คิดค่าบริการ 500 บาท ต่อครั้ง

 

- การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางร้านทำไว้ใน Webboard ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงานก่อนทำการ Config ซึ่งทางร้านจะไม่ Support ในส่วนนี้

 

6. การ Remote ทาง TeamViewer ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้

 

7. กรณีที่มีปัญหา Bug จาก Router OS รวมถึง การโดน Hack อุปกรณ์ Mikrotik ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่สามารถ Reset หรือทำ Netinstall ได้ จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านี

 

Follow us on Facebook