ข้อตกลงการให้บริการจากทางร้าน Sysnet Center

  1. ทางร้านมีความยินดีให้บริการปรึกษาทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์อย่างเต็มความสามารถ แต่ทางร้านก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถรู้ได้ทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถช่วยเหลือได้ ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางร้าน
  2. ในกรณีที่ไม่ชำนาญหรือไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์เครือข่ายที่จะนำไปใช้ ให้ปรึกษาลักษณะงานกับทางร้านก่อนสั่งซื้อสินค้า เพราะทางร้านจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
  3. การนำสินค้าไปใช้งานโดยไม่เข้าใจลักษณะการทำงาน และ ข้อจำกัด ทางร้านจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

เปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 09:00 - 13:00
สนับสนุนด้านเทคนิค : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
วันหยุด : วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงประกาศวันหยุดพิเศษ

การรับประกันสินค้า

Follow us on Facebook