เงื่อนไขและข้อตกลงในการบริการหลังการขาย

ทางร้าน Sysnet จำหน่ายอุปกรณ์และติดตั้งระบบ Network มากว่า 13 ปี มีประสบการณ์ทางงานด้าน Network มากกว่า 20 ปี ทางร้านมีความยินดีให้คำแนะนำสินค้าให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์กับที่ลูกค้าต้องการ

แต่เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ Network ในหลายๆรุ่น ต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของระบบเครือข่ายพอสมควร เพื่อความสะดวกทั้งทางลูกค้าและทางร้าน รบกวนทางลูกค้าแจ้งความต้องการให้กับทางร้าน ที่จะนำอุปกรณ์ไปใช้งานในลักษณะแบบไหนโดยละเอียด เพื่อที่ทางร้านจะได้สามารถแนะนำสินค้าที่เหมาะสม แนะนำข้อดีข้อเสีย ข้อจำกัดของสินค้า รวมถึงช่วยเหลือในการ Setup/Config อุปกรณ์เบื้องต้นให้ลูกค้า และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เพื่อความสะดวกในการแนะนำสินค้า รวมถึงให้เวลากับทางร้านเพื่อออกแบบ ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ทางลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง รบกวนแจ้งรายละเอียดทาง Line @sysnet หรือที่ Email info@sysnetcenter.com ครับ

  1. กรณีที่ทางลูกค้าไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ ความต้องการในการไปใช้งาน แล้วนำอุปกรณ์ไปใช้จึงพบว่าไม่ตรงตามที่ต้องการ ทางร้านยินดีที่จะช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ถ้ายังไม่สามารถใช้ได้ หรือ ต้องใช้ระยะเวลานานในการ Setup/Config, ตรวจสอบ, แก้ไข ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะ Support เฉพาะลักษณะงานที่ตกลงไว้ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
  2. กรณีนำสินค้าไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้าน รวมถึง ไม่ได้แจ้งกับทางร้านก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วบ้าง Setup/Config ในลักษณะแบบไหน แล้วพบปัญหาไม่ Compatible กัน, ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้, มีปัญหาใช้งานได้ไม่ตรงตามความต้องการ, ไม่สามารถ Setup/Config เพื่อให้ใช้งานร่วมกัน จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่จะต้องทำการ Config/Setup ให้อุปกรณ์สามารถใช้ร่วมกันได้ และ ทางร้านขออนุญาติไม่อธิบายถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาเหตุของการนำไปใช้งานร่วมกันไม่ได้
  3. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบริการเฉพาะอุปกรณ์ที่สั่งซื้อจากทางร้านเท่านั้น ในกรณีที่เพิ่มอุปกรณ์ Network อื่นเข้าไปในระบบแล้วทำให้ระบบมีปัญหา จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้าน
  4. ในกรณีที่ทางร้าน Config แล้วทางลูกค้าได้ทำการ Reset อุปกรณ์ ทางร้านขออนุญาติไม่ Support ในการ Config ให้ใหม่
  5. อุปกรณ์ Mikrotik, ระบบ IP-PBX, ระบบ Firewall ทางร้านขออนุญาติ Support ตามข้อตกลงตาม Requirement ที่ลูกค้าแจ้งกับทางร้านก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ส่วนการ Support สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก Requirement ทางร้านยินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่จะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางร้าน
  6. บริการการ Support ตามเงื่อนไขและข้อตกลงเป็นระยะเวลา 1 ปี และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การช่วยเหลือด้านเทคนิค จะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ตามวัน-เวลาดังนี้

สนับสนุนด้านเทคนิค : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
หยุด : เสาร์ - อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงทางร้านประกาศวันหยุดพิเศษ

** กรณีที่เป็นงาน Config/Setup/Remote รบกวนโทรหรือแจ้งทาง Line นัดวัน-เวลาล่วงหน้าทุกครั้งครับ แต่ถ้าไม่สามารถ Remote ได้ ทางลูกค้าต้องส่งอุปกรณ์มาให้ทางร้านตรวจสอบครับ **

Follow us on Facebook