ยี่ห้อสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการบริการหลังการขาย

 

ร้าน Sysnet Center จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย และ ระบบ Network มากว่า 14 ปี มีสินค้าหลากหลายรุ่น/ยี่ห้อ ทางร้านสามารถที่จะขอ Demo เพื่อมาทดสอบ Function การใช้งานต่างๆ จากผู้ผลิตได้ ประสบการณ์จากการแนะนำ , Setup และ แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า ทางร้านมีความยินดีให้คำแนะนำสินค้าเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์กับงานที่ลูกค้าต้องการ

 

เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ Network ต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของระบบเครือข่ายพอสมควร เพื่อความสะดวกกับทางลูกค้าและทางร้าน


รบกวนลูกค้าแจ้งความต้องการที่จะนำอุปกรณ์ไปใช้งานในลักษณะใดโดยละเอียดให้กับทางร้าน  เพื่อที่ทางร้านจะได้สามารถตรวจสอบและแนะนำสินค้าที่เหมาะสม ข้อดี/ข้อเสีย ข้อจำกัดของอุปกรณ์ รวมถึงช่วยเหลือในการ Setup/Config อุปกรณ์ และ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าได้
 

เพื่อความสะดวกในการแนะนำสินค้า รวมถึงให้เวลากับทางร้านเพื่อออกแบบ ตรวจสอบ Specification ของอุปกรณ์ให้ตรงวัตถประสงค์ตามที่ทางลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง รบกวนแจ้งรายละเอียดทาง Line @sysnet หรือที่ Email info@sysnetcenter.com ครับ

 

 

เงื่อนไขการบริการหลังการขาย

 1. ทางร้าน Support เฉพาะอุปกรณ์ที่ซื้อจากทางร้านเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้าน Sysnet-Center แล้วต้องการให้ทางร้าน Support จะมีค่าใช้จ่าย ตามความยากง่ายของการ Config และ การแก้ไขปัญหา

  *** อุปกรณ์ระบบ VOIP เช่น IP-PBX, IP-Phone, ATA, GSM Gateway ทางร้านจะไม่ได้ Support ครับ   
 2. ก่อนทำการสั่งซื้อ รบกวนลูกค้าแจ้ง Requirement ให้ละเอียด เพราะทางร้านขออนุญาติ Support ตามข้อตกลงตาม Requirement ที่ลูกค้าแจ้งกับทางร้านก่อนทำการสั่งซื้อเท่านั้น


  *** กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้ง Requirement ความต้องการในการไปใช้งานในลักษณะแบบใดก่อนซื้อสินค้า เมื่อนำอุปกรณ์ไปใช้แล้วพบว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือต้องการ Config ตาม Requirement ใหม่เพิ่มเติม ทางร้านจะพยายามให้การแนะนำช่วยเหลือในเบื้องต้น และ กรุณาให้เวลากับทางร้านในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
   แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดของอุปกรณ์เอง, ไม่สามารถ Config ได้ หรือ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการ Config, ตรวจสอบ, แก้ไข, รวมถึงเร่งรัดให้ทางร้านจัดการตาม Requirement ใหม่โดยเร่งด่วน กรณีเช่นนี้ ทางร้านจะ Support ตาม Requirement ที่ตกลงไว้ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น


  *** กรณีที่เป็น SI, ผู้รับเหมา,  Dealer เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุ ทางร้านจะไม่ Contact โดยตรงกับทาง End-User ทุกกรณี ทาง SI, ผู้รับเหมา,  Dealer ควรต้องเก็บ Requirement จาก End-User ให้ละเอียด   
 3. กรณีนำสินค้าไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Network อื่นๆที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้าน รวมถึง ไม่ได้แจ้งกับทางร้านก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วบ้าง, มีการ Config ในลักษณะแบบใดไว้ แล้วพบปัญหาไม่ Compatible กัน, ไม่สามารถ Config เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้, ใช้งานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์, ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทางร้านยินดีที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้น แต่จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่จะต้องทำการ Config ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกัน หรือ ปรับแต่งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามต้องการ


  *** กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าบางรายการ แต่ให้ทางร้าน Support ทั้งระบบ และ อุปกรณ์ Network อื่นๆไม่ได้ซื้อจากทางร้าน โดยไม่ได้แจ้งให้ทางร้านทราบก่อน กรณีแบบนี้ทางร้านขอยกเลิกการ Support โดยทันที


   
 4. อุปกรณ์ที่ทางร้าน Config ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทางลูกค้าได้ทำการ Reset หรือ Config เพิ่มเติมจนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ถ้าต้องการให้ทางร้านจัดการ Config ให้ใหม่ ทางร้านขออนุญาติตัดสินใจว่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ตามความยาก/ง่ายของงาน


   
 5. ทางร้านไม่ Support ความผิดพลาดที่เป็น Bug ของ Software, การไม่ Compatible ที่เกิดขึ้นกับ Application/ Program/ Software ที่ติดตั้งบน Operating System Windows/ Linux/ MAC หรือ Smartphone Android/ iOS, รวมถึงต้องมีการปรับแต่งแก้ไขบน Operating System เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกกรณี

   
 6. บริการการ Support สินค้าตามเงื่อนไขข้างต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขการ Support โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


   

 

การสนับสนุนด้านเทคนิค ตามวัน-เวลาดังนี้ 

สนับสนุนด้านเทคนิค : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)
หยุด : เสาร์ - อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึง
วันหยุดที่ทางร้านประกาศล่วงหน้า


*** เนื่องจากการ Support อุปกรณ์ด้าน Network แต่ละเคสของปัญหาจะใช้เวลานานแตกต่างกันไป กรณีที่ลูกค้าติดต่อมาสายไม่ว่าง ทาง Support กำลังติดสายลูกค้า รบกวนทัก Line @sysnet เพื่อนัดช่วงเวลาล่วงหน้าครับ ***

** กรณีที่เป็นงานที่ต้อง Setup ผ่านช่องทาง Remote Teamviewer , Cloud รบกวนแจ้งทาง Line นัดวัน-เวลาล่วงหน้าทุกครั้ง แต่ถ้าไม่สามารถ Remote ได้ ทางลูกค้าต้องส่งอุปกรณ์มาให้ทางร้าน Config หรือ ตรวจสอบครับ **

Follow us on Facebook