ยี่ห้อสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการบริการหลังการขาย

ร้าน Sysnet จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย และ ระบบ Network มากว่า 14 ปี ทางร้านมีความยินดีให้คำแนะนำสินค้าให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์กับที่ลูกค้าต้องการ

และเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ Network ในหลายๆรุ่น ต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของระบบเครือข่ายพอสมควร เพื่อความสะดวกกับทางลูกค้าและทางร้าน

รบกวนลูกค้าแจ้งความต้องการให้กับทางร้าน ที่จะนำอุปกรณ์ไปใช้งานในลักษณะใดโดยละเอียด เพื่อที่ทางร้านจะได้สามารถแนะนำสินค้าที่เหมาะสม แนะนำข้อดี/ข้อเสีย ข้อจำกัดของสินค้า รวมถึงช่วยเหลือในการ Setup/Config อุปกรณ์ให้ลูกค้า และ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 

เพื่อความสะดวกในการแนะนำสินค้า รวมถึงให้เวลากับทางร้านเพื่อออกแบบ ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ทางลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง รบกวนแจ้งรายละเอียดทาง Line @sysnet หรือที่ Email info@sysnetcenter.com ครับ

 

เงื่อนไขการบริการหลังการขาย

 1. ทางร้านขออนุญาติ Support เฉพาะอุปกรณ์ที่ซื้อจากทางร้าน กรณีที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้าน Sysnet-Center แล้วต้องการให้ทางร้าน Support จะมีค่าใช้จ่าย ตามความยากง่ายของการ Config และ การแก้ไขปัญหา Troubleshooting

  กรณีที่เป็น SI, ผู้รับเหมา เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุ ทางร้านขออนุญาติไม่ Contact โดยตรงกับทาง End-User ทุกกรณีครับ


   
 2. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ ความต้องการในการไปใช้งานก่อนซื้อสินค้า แล้วนำอุปกรณ์ไปใช้ จึงพบว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทางร้านยินดีที่จะพยายามในการช่วยเหลือเบื้องต้น และ กรุณาให้เวลากับทางร้านในการหาข้อมูลสำหรับการ Config เพิ่มเติม

  แต่ถ้ายังไม่สามารถ Config ได้ หรือ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการ Config, ตรวจสอบ, แก้ไข, รวมถึงเร่งให้ทางร้านจัดการ Config ตาม Requirement ใหม่โดยเร่งด่วน กรณีเช่นนี้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ Support เฉพาะตาม Requirement ที่ตกลงไว้ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น


   
 3. กรณีนำสินค้าไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Network อื่นๆที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้าน รวมถึง ไม่ได้แจ้งกับทางร้านก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วบ้าง, มีการ Config ในลักษณะแบบใดไว้ แล้วพบปัญหาไม่ Compatible กัน, ไม่สามารถ Config เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้, ใช้งานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์, ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่จะต้องทำการ Config ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกัน หรือ ปรับแต่งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามต้องการ และ ทางร้านขออนุญาติไม่อธิบายถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ ข้อผิดพลาด และ ปัญหาที่เกิดขึ้น

  เพราะเคยเกิดกรณีหลายๆครั้ง ที่ลูกค้าซื้อสินค้าบางตัว แต่ต้องการให้ทางร้าน Support ทั้งระบบ Network และอุปกรณ์ Network อื่นๆที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้าน กรณีแบบนี้ทางร้านขออนุญาติยกเลิกการ Support โดยทันที


   
 4. อุปกรณ์ที่ทางร้าน Config ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทางลูกค้าได้ทำการ Reset หรือ Config เพิ่มเติมจนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ถ้าต้องการให้ทางร้านจัดการ Config ให้ใหม่ ทางร้านขออนุญาติคิดค่าใช้จ่ายตามความยาก/ง่ายของงาน

   
 5. อุปกรณ์ Mikrotik, ระบบ IP-PBX, ระบบ Firewall , ระบบ Loadbalance, ระบบ VPN ทางร้านขออนุญาติ Support ตามข้อตกลงตาม Requirement ที่ลูกค้าแจ้งกับทางร้านก่อนทำการสั่งซื้อเท่านั้น กรณีที่ต้องการให้ทางร้าน Support เพิ่มเติม ทางร้านยินดีให้คำแนะนำ และ ช่วยเหลือเบื้องต้น แต่จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้าน

   
 6. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่ Support ความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็น Bug , การไม่ Compatible ที่เกิดขึ้นกับ Application/ Program/ Software ที่ติดตั้งบน Operating System Windows/ Linux/ MAC หรือ Smartphone Android/ iOS รวมถึงการปรับแต่งแก้ไขบน Operating System ทุกกรณี

   
 7. บริการการ Support ตามเงื่อนไขและข้อตกลงเป็นระยะเวลา 1 ปี และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขการ Support โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การช่วยเหลือด้านเทคนิค ตามวัน-เวลาดังนี้ 

สนับสนุนด้านเทคนิค : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)
หยุด : เสาร์ - อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงทางร้านประกาศวันหยุดพิเศษ

 

** กรณีที่เป็นงาน Config ผ่านทาง Remote รบกวนโทรหรือแจ้งทาง Line นัดวัน-เวลาล่วงหน้าทุกครั้ง แต่ถ้าไม่สามารถ Remote ได้ ทางลูกค้าต้องส่งอุปกรณ์มาให้ทางร้าน Config , ตรวจสอบครับ **

Follow us on Facebook