อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (NAS)
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, Network Attached Storage

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (NAS)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย network attached storage (NAS) สามารถ share file เอกสาร, รูปภาพ, หนัง, เพลง ในเครือข่าย สามารถกำหนดสิทธ์ในการ Read, Write File ได้ บางรุ่นสามารถทำหน้าที่ Load Bittorrent ได้โดยตรง สามารถลง Package เพิ่มเติม ทำเป็น Web Server, Mail Server, Media Server, syslog ได้

There are 43 products.

Showing 1-16 of 43 item(s)

Brand: Synology

Synology DS918+ Network Attatch Storage ขนาด 4Bay Max 48TB CPU Intel Ram 4GB

Review(s): 0

Synology DS918+ Network Attatch Storage (NAS) ขนาด 4Bay สูงสุด 48TB CPU Intel Ram 4GB Backup, Share ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ 4K Ultra HD, Download Bit, Media Server

ราคา ฿19,000.00
More
มีสินค้า

Brand: Handlink

Synology DS218+ NAS server 2Bay สูงสุด 24TB Backup ข้อมูล, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS218+ NAS server 2Bay สูงสุด 24TB (12TB x 2) CPU Quad Core 2.0GHz Ram 2GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿11,000.00
More
มีสินค้า

Brand: Handlink

Synology DS1817+ NAS Server 8Bay สูงสุด 96TB Backup, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS1817+ NAS server 8Bay สูงสุด 96TB (12TB x 8) CPU Quad Core 2.4GHz Ram 2GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿33,990.00
More
มีสินค้า

Brand: Handlink

Synology DS1817 NAS Server 8Bay สูงสุด 96TB Backup, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS1817 NAS server 8Bay สูงสุด 96TB (12TB x 8) CPU Quad Core 1.4GHz Ram 4GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿33,990.00
More
มีสินค้า

Brand: Handlink

Synology DS1517+ NAS Server 5Bay สูงสุด 60TB Backup, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS1517+ NAS server 5Bay สูงสุด 60TB (12TB x 5) CPU Quad Core 2.4GHz Ram 2GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿26,000.00
More
มีสินค้า

Brand: Handlink

Synology DS1517 NAS server 5Bay สูงสุด 60TB รองรับ Backup, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS1517 NAS server 5Bay สูงสุด 60TB (12TB x 5) CPU Quad Core 1.4GHz Ram 2GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿23,990.00
More
มีสินค้า

Brand: Synology

Synology DS418Play NAS server 4Bay สูงสุด 48TB รองรับ Backup, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS418Play NAS server 4Bay สูงสุด 48TB (12TB x 4) CPU Dual Core 2GHz Ram 2GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿15,900.00
More
มีสินค้า

Brand: Handlink

Synology DS418 NAS server 4Bay สูงสุด 48TB รองรับ Backup, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS418 NAS server 4Bay สูงสุด 48TB (12TB x 4) CPU Quad Core 1.4GHz Ram 2GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿14,400.00
More
มีสินค้า

Brand: Synology

Synology DS218Play NAS server 2Bay สูงสุด 24TB รองรับ Backup, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS218Play NAS server 2Bay สูงสุด 24TB (12TB x 2) CPU Quad Core 1.4GHz Ram 1GB แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย รองรับ Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿8,100.00
More
มีสินค้า

Brand: Synology

Synology DS218 NAS server 2Bay สูงสุด 24TB รองรับ Backup ข้อมูล, Media Streaming, 4K Video, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS218 NAS server 2Bay สูงสุด 24TB (12TB x 2) CPU Quad Core 1.4GHz Ram 2GB สำหรับ Backup, แชร์์ข้อมูลผ่านเครือข่าย, Download Bit, 4K H.265 Video, Media Server

ราคา ฿9,200.00
More
มีสินค้า

Brand: Synology

Synology DS916+ Network Attatch Storage ขนาด 4Bay สูงสุด 40TB CPU Intel Ram 8GB รองรับ Media Server, Streaming

Review(s): 0

Synology DS916+  Network Attatch Storage (NAS) ขนาด 4Bay สูงสุด 40TB CPU Intel Ram 8GB  Backup และ Share ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ 4K Ultra HD, Download Bit, Media Server

ราคา ฿21,000.00
More
สินค้าหมด

Brand: Synology

Synology DS416Play Network Attatch Storage ขนาด 4Bay สูงสุด 40TB รองรับ Media Streaming, iTune Server, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS416Play อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล NAS ขนาด 4Bay ใส่ Harddisk ได้ 4 ลูก สูงสุด 40TB Port USB 3.0 สำหรับ Backup และแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ Application Download Bit, iTune Server, Media Server

ราคา ฿20,900.00
More
สินค้าหมด

Brand: Synology

Synology DS416slim Network Attatch Storage ขนาด 4Bay สูงสุด 40TB รองรับ Media Streaming, iTune Server, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS416slim อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล NAS ขนาด 4Bay ใส่ Harddisk ได้ 4 ลูก สูงสุด 40TB Port USB 3.0 สำหรับ Backup และแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ Application Download Bit, iTune Server, Media Server

ราคา ฿12,500.00
More
สินค้าหมด

Brand: Synology

Synology DS416J Network Attatch Storage ขนาด 4Bay สูงสุด 40TB รองรับ Media Streaming, iTune Server, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS416J อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล NAS ขนาด 4Bay ใส่ Harddisk ได้ 4 ลูก สูงสุด 40TB Port USB 3.0 สำหรับ Backup และแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ Application Download Bit, iTune Server, Media Server

ราคา ฿12,600.00
More
สินค้าหมด

Brand: Handlink

Synology DS416 Network Attatch Storage ขนาด 4Bay สูงสุด 40TB รองรับ Media Streaming, iTune Server, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS416 อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล NAS ขนาด 4Bay ใส่ Harddisk ได้ 4 ลูก สูงสุด 40TB Port USB 3.0 สำหรับ Backup และแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ Application Download Bit, iTune Server, Media Server

ราคา ฿18,800.00
More
สินค้าหมด

Brand: Handlink

Synology DS216SE Network Attatch Storage ขนาด 2Bay สูงสุด 12TB (2 x 6TB) รองรับ Media Streaming, iTune Server, Load Bit

Review(s): 0

Synology DS216SE อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล NAS ขนาด 2Bay ใส่ Harddisk ได้ 2 ลูก สูงสุด 12TB Port USB 3.0 สำหรับ Backup และแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ Application Download Bit, iTune Server, Media Server

ราคา ฿6,300.00
More
สินค้าหมด

Follow us on Facebook