ยี่ห้อสินค้า
FXS-FXO VOIP Gateway
FXS VOIP Gateway, FXO VOIP Gateway

FXS-FXO VOIP Gateway

Internet Phone Adapter (ATA Adapter) อุปกรณ์แปลงโทรศัพท์ Analog เป็นโทรศัพท์แบบ IP (FXS), FXO VOIP Gateway อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ PSTN

There are 27 products.

Showing 1-16 of 27 item(s)

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TE200 E1/ T1 /J1 VoIP Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1 x2 Port

Yeastar TE100 VoIP E1/ T1 /J1 Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1 2 Port เข้ากับระบบ IP-PBX สูงสุด 30/60 Concurrent Calls

ราคา ฿50,690.00
More
สินค้าหมด

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TE100 E1/ T1 /J1 VoIP Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1

Yeastar TE100 VoIP E1/ T1 /J1 Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1 เข้ากับระบบ IP-PBX สูงสุด 30/60 Concurrent Calls

ราคา ฿33,190.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA1610 FXO VoIP Gateway 16 RJ11 FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ 16 คู่สาย

Yeastar TA1610 FXO VoIP Gateway 16-FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เข้ากับระบบ IP-PBX ได้ 16 คู่สาย (16 FXO RJ11), 1 Port Lan

ราคา ฿33,900.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA810 FXO VoIP Gateway 8 RJ11 FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ 8 คู่สาย

Yeastar TA810 FXO VoIP Gateway 8-FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เข้ากับระบบ IP-PBX ได้ 8 คู่สาย (8 FXO RJ11), 1 Port Lan

ราคา ฿16,500.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA410 FXO VoIP Gateway 4 RJ11 FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ 4 คู่สาย

Yeastar TA410 FXO VoIP Gateway 4-FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เข้ากับระบบ IP-PBX ได้ 4 คู่สาย (4 FXO RJ11), 1 Port Lan

ราคา ฿10,900.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA3200 Analog Telephone Adapter (ATA) 32 RJ11 FXS Port, 2 Lan รองรับ FAX T.38

Yeastar TA3200 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 32 RJ11 FXS Port, 2 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿32,900.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yealink

Yeastar TA2400 Analog Telephone Adapter (ATA) 24 RJ11 FXS Port, 2 Lan รองรับ FAX T.38

Yeastar TA2400 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 24 RJ11 FXS Port, 2 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿29,400.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA1600 Analog Telephone Adapter (ATA) 16 RJ11 FXS Port, 2 Lan รองรับ FAX T.38

Yeastar TA1600 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 16 RJ11 FXS Port, 2 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿22,690.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yealink

Yeastar TA800 Analog Telephone Adapter (ATA) 8 RJ11 FXS Port, 2 Lan รองรับ FAX T.38

Yeastar TA800 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 8 RJ11 FXS Port, 2 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿11,960.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA400 Analog Telephone Adapter (ATA) 4 RJ11 FXS Port, 1 Lan รองรับ FAX T.38

Yeastar TA400 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 4 RJ11 FXS Port, 1 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿6,090.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA200 Analog Telephone Adapter (ATA) 2 RJ11 FXS Port, 1 Lan รองรับ FAX T.38

Yeastar TA200 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 2 RJ11 FXS Port, 1 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿2,480.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA100 Analog Telephone Adapter (ATA) 1 RJ11 FXS Port, 1 Lan รองรับ FAX T.38

Yeastar TA100 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 1 RJ11 FXS Port, 1 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿1,990.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Grandstream

Grandstream HT-802 IP Analog Telephone Adapter (ATA) 2 FXS, 1 Port Lan, รองรับ T.38 Fax, 2 SIP Account

Grandstream HT-802 IP Analog Telephone Adapter (ATA) 2 FXS, 1 Port Lan 10/100Mbps, รองรับ T.38 Fax , 2 SIP Account

ราคา ฿1,800.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Grandstream

Grandstream HT-812 IP Analog Telephone Adapter (ATA) 2 FXS, 2 Port Lan, รองรับ T.38, 2 SIP Account

Grandstream HT-812 อุปกรณ์ IP Analog Telephone Adapter (ATA) 2 FXS, Integrated NAT router, 2 Port Lan 10/100Mbps, รองรับ T.38, 2 SIP Account

ราคา ฿2,700.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Grandstream

Grandstream HT-814 IP Analog Telephone Adapter (ATA) 4 FXS, 2 Port Lan Gigabit, รองรับ T.38, 4 SIP Account

Grandstream HT-814 อุปกรณ์ IP Analog Telephone Adapter (ATA) 4 FXS, Integrated NAT router, 2 Port Lan Gigabit, รองรับ T.38, 4 SIP Account

ราคา ฿5,170.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Grandstream

Grandstream HT-818 Analog-To-VoIP converter 8-Port VoIP Gateway, 8 FXS ports 2 Port Lan Gigabit

Grandstream HT-818 Analog-To-VoIP converter 8-Port VoIP Gateway, 8 FXS ports, 2 Port Lan Gigabit NAT Router

ราคา ฿8,250.00
More
มีสินค้า

Follow us on Facebook