รายการสินค้าตามแบรนด์ Yeastar

Yeastar
Yeastar provides cloud-based and on-premises VoIP PBXs and VoIP gateways for SMBs and delivers Unified Communications solutions that connect co-workers and clients more efficiently. Founded in 2006, Yeastar has established itself as a global leader in the telecommunications industry with a global partner network and over 100,000 customers worldwide. Yeastar customers enjoy the flexible and cost-effective communications solutions that have been consistently recognized in the industry for high performance and innovation.

There are 24 products.

Showing 1-20 of 24 item(s)

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TG800 VoIP GSM Gateways 8 Channel เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับระบบ IP PBX

Review(s): 0

Yeastar TG800 VoIP GSM Gateways ขนาด 8 Sim Slot (8 Channel) เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบโทรศัพท์ IP PBX เพื่อโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์

ราคา ฿54,000.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TG400 VoIP GSM Gateways 4 Channel เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับระบบ IP PBX

Review(s): 0

Yeastar TG400 VoIP GSM Gateways ขนาด 4 Sim Slot (4 Channel) เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบโทรศัพท์ IP PBX เพื่อโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์

ราคา ฿28,000.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TG200 VoIP GSM Gateways 2 Channel เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับระบบ IP PBX

Review(s): 0

Yeastar TG200 VoIP GSM Gateways ขนาด 2 Sim Slot (2 Channel) เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบโทรศัพท์ IP PBX เพื่อโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์

ราคา ฿19,900.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TG100 VoIP GSM Gateways 1 Ch. เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับระบบ IP PBX

Review(s): 0

Yeastar TG100 VoIP GSM Gateways ขนาด 1 Sim Slot (1 Channel) เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบโทรศัพท์ IP PBX เพื่อโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์

ราคา ฿10,200.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TE200 E1/ T1 /J1 VoIP Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1 x2 Port

Review(s): 0

Yeastar TE100 VoIP E1/ T1 /J1 Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1 2 Port เข้ากับระบบ IP-PBX สูงสุด 30/60 Concurrent Calls

ราคา ฿50,690.00
More
สินค้าหมด

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TE100 E1/ T1 /J1 VoIP Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1

Review(s): 0

Yeastar TE100 VoIP E1/ T1 /J1 Gateway เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ E1/ T1 /J1 เข้ากับระบบ IP-PBX สูงสุด 30/60 Concurrent Calls

ราคา ฿33,190.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA810 FXO VoIP Gateway 8 RJ11 FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ 8 คู่สาย

Review(s): 0

Yeastar TA810 FXO VoIP Gateway 8-FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เข้ากับระบบ IP-PBX ได้ 8 คู่สาย (8 FXO RJ11), 1 Port Lan

ราคา ฿13,290.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA410 FXO VoIP Gateway 4 RJ11 FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ 4 คู่สาย

Review(s): 0

Yeastar TA410 FXO VoIP Gateway 4-FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เข้ากับระบบ IP-PBX ได้ 4 คู่สาย (4 FXO RJ11), 1 Port Lan

ราคา ฿7,490.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA400 Analog Telephone Adapter (ATA) 4 RJ11 FXS Port, 1 Lan รองรับ FAX T.38

Review(s): 0

Yeastar TA400 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 4 RJ11 FXS Port, 1 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿6,090.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA3200 Analog Telephone Adapter (ATA) 32 RJ11 FXS Port, 2 Lan รองรับ FAX T.38

Review(s): 0

Yeastar TA3200 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 32 RJ11 FXS Port, 2 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿32,900.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA200 Analog Telephone Adapter (ATA) 2 RJ11 FXS Port, 1 Lan รองรับ FAX T.38

Review(s): 0

Yeastar TA200 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 2 RJ11 FXS Port, 1 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿2,480.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA1610 FXO VoIP Gateway 16 RJ11 FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ 16 คู่สาย

Review(s): 0

Yeastar TA1610 FXO VoIP Gateway 16-FXO Port เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เข้ากับระบบ IP-PBX ได้ 16 คู่สาย (16 FXO RJ11), 1 Port Lan

ราคา ฿26,900.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA1600 Analog Telephone Adapter (ATA) 16 RJ11 FXS Port, 2 Lan รองรับ FAX T.38

Review(s): 0

Yeastar TA1600 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 16 RJ11 FXS Port, 2 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿22,690.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar TA100 Analog Telephone Adapter (ATA) 1 RJ11 FXS Port, 1 Lan รองรับ FAX T.38

Review(s): 0

Yeastar TA100 Analog Telephone Adapter (ATA) เชื่อมต่อโทรศัพท์ Analog เข้ากับระบบ IP-PBX, 1 RJ11 FXS Port, 1 Port Lan รองรับ T.38 เชื่อมต่อ FAX

ราคา ฿1,990.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar SO Module (1 FXS + 1 FXO Port) สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ PSTN 1 คู่สาย โทรศัพท์ Analog 1 คู่สาย

Review(s): 0

Yeastar SO Module (1 FXS + 1 FXO Port) สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ PSTN 1 คู่สาย โทรศัพท์ Analog 1 คู่สาย ใช้ร่วมกับ Yeastar S-Series

ราคา ฿3,340.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar S50 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX เชื่อมต่อ Yeastar FXS/FXO 4 Module รองรับ 50 users, 25 Concurrent Calls

Review(s): 0

Yeastar S50 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX รองรับ 50 users (Extension), 25 Concurrent Calls, รองรับ Module Yeastar FXS/FXO/UMTS/LTE ได้สูงสุด 4 Module 

ราคา ฿24,200.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar S412 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX พร้อม FXS 8 Port รองรับ 20 users, 8 Concurrent Calls

Review(s): 0

Yeastar S412 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX ,FXS 8 Port (Max 12 Port) รองรับ 20 users, 8 Concurrent Calls ทางร้าน Config เบื้องต้นฟรี.

ราคา ฿14,900.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar S300 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX รองรับ 300 users 60 Concurrent Calls

Review(s): 0

Yeastar S300 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX รองรับ 300 users 60 Concurrent Calls รองรับ FXO,FXS สูงสุด 24 Port

ราคา ฿55,260.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar S20 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX เชื่อมต่อ Yeastar FXS/FXO 2 Module รองรับ 20 users, 10 Concurrent Calls

Review(s): 0

Yeastar S20 VoIP PBX ตู้สาขา IP-PBX รองรับ Module Yeastar FXS/FXO/UMTS/LTE ได้สูงสุด 2 Module รองรับ 20 users, 10 Concurrent Calls

ราคา ฿14,800.00
More
มีสินค้า

ยี่ห้อ: Yeastar

Yeastar S2 Module (2 FXS Port) สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Analog ได้ 2 คู่สาย

Review(s): 0

Yeastar S2 Module (2 FXS Port) สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Analog ได้ 2 คู่สาย ใช้ร่วมกับ Yeastar S-Series

ราคา ฿2,870.00
More
มีสินค้า

Follow us on Facebook