Wall Rack
Wall Rack

Wall Rack

Wall Rack ตู้ Rack แบบติดผนัง

แบรนด์: Link

G2-60612OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U, ลึกใช้งาน 60 cm.

(0)
G2-60612OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 12U กว้าง 60cm ลึก 70cm สูง 75cm ติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿9,990.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60609OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U, ลึกใช้งาน 60 cm.

(0)
G2-60609OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 9U กว้าง 60cm ลึก 70cm สูง 61.5cm ติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿8,690.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60606OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U, ลึกใช้งาน 60 cm.

(0)
G2-60606OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 6U กว้าง 60cm ลึก 70cm สูง 48cm สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿8,390.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60512OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U, ลึกใช้งาน 50 cm.

(0)
G2-60512OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 12U กว้าง 60cm ลึก 60cm สูง 75cm ติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿9,490.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60509OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U, ลึกใช้งาน 50 cm.

(0)
G2-60509OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 9U กว้าง 60cm ลึก 60cm สูง 61.5cm ติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿8,290.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60506OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U, ลึกใช้งาน 50 cm.

(0)
G2-60506OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 6U กว้าง 60cm ลึก 50cm สูง 48cm สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿8,190.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60412OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U, ลึกใช้งาน 40 cm.

(0)
G2-60412OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 12U กว้าง 60cm ลึก 50cm สูง 75cm ติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿9,190.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60409OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U, ลึกใช้งาน 40 cm.

(0)
G2-60409OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR ขนาด 9U กว้าง 60cm ลึก 50cm สูง 48cm ติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿7,890.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G2-60406OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U, ลึกใช้งาน 40 cm.

(0)
G2-60406OUT GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U กว้าง 60cm ลึก 50cm สูง 48cm สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึก และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ สะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษา ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿0.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G1-60612P 19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U ลึก 60cm

(0)
G1-60612P 19" GERMAN FRONT PERF. ตู้ Wall Rack ขนาด 12U 60 x 60 x 59cm (WxDxH) กว้าง 60cm ลึก 60cm สูง 59cm  ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿5,700.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G1-60609P 19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U ลึก 60cm

(0)
G1-60609P 19" GERMAN FRONT PERF. ตู้ Wall Rack ขนาด 9U 60 x 60 x 45.5cm (WxDxH) กว้าง 60cm ลึก 60cm สูง 45.5cm  ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿4,690.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G1-60606P 19” GERMAN PERFORATED. WALL RACK 6U ลึก 60cm

(0)
G1-60606P 19" GERMAN PERFORATED. ตู้ Wall Rack ขนาด 6U 60 x 60 x 32cm (WxDxH) กว้าง 60cm ลึก 60cm สูง 32cm  ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿4,090.00
More
สินค้ามีในสต็อค

แบรนด์: Link

G1-60512P 19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 12U ลึก 50cm

(0)
G1-60512P 19" GERMAN PERFORATED ตู้ Wall Rack ขนาด 12U 60 x 50 x 59cm (WxDxH) กว้าง 60cm ลึก 50cm สูง 59cm  ** จัดส่งฟรีเขต กทม.และปริมณฑล **
ราคา ฿5,290.00
More
สินค้ามีในสต็อค

Follow us on Facebook