MikroTik Mikrotik XS+DA0003 สาย DAC + SFP Module สำหรับเชื่อมต่อ Port SFP, SFP+, SFP28 สายยาว 3 เมตร
  • MikroTik Mikrotik XS+DA0003 สาย DAC + SFP Module สำหรับเชื่อมต่อ Port SFP, SFP+, SFP28 สายยาว 3 เมตร

  Mikrotik XS+DA0003 สาย DAC + SFP Module สำหรับเชื่อมต่อ Port SFP, SFP+, SFP28 สายยาว 3 เมตร

  MikroTik
  Mikrotik XS+DA0003 สาย DAC (Direct attach cable) พร้อม Module SFP สำหรับเชื่อมต่อ Port SFP 1Gbps, SFP+ 10Gbps และ SFP28 25Gbps อุปกรณ์ Switch หรือ Router ความยาวสาย 3 เมตร
  ฿1,390.00
  ยังไม่ได้รวมภาษี
  จำนวน

  รายละเอียด

  MikroTik wired interface compatibility

  Product Specification

  Overview

  Mikrotik XS+DA0003 สาย DAC (Direct attach cable) พร้อม Module SFP สำหรับเชื่อมต่อ Port SFP ระหว่างอุปกรณ์ Switch หรือ Router ความยาว 3เมตร
  รองรับ Port
  SFP ความเร็ว 1Gbps
  SFP+ ความเร็ว 10Gbps
  SFP28 ความเร็ว 25Gbps

  Product code

  XS+DA0003

  ความยาว

  3 เมตร

  รองรับความเร็ว

  1G / 10G / 25G

  รับประกัน

  3 เดือน

   

  รายละเอียดสินค้า
  10 รายการ

  การบริการหลังการขายอุปกรณ์ Mikrotik 

  เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik สามารถที่จะ Config ได้หลากหลายรูปแบบ ในบางปัญหา ทางร้านจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้ รวมถึง RouterOS ที่มีการ Update อยู่บ่อยครั้ง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายและ Support ตามนี้ครับ 

  อุปกรณ์ Mikrotik Router (CRS1xx, CRS2xx, RB9xx, hEX, RB4xx, RB2011, RB7xx, hAPxxx, CCRxxx, RB3xxx, RB600, RB8xxx, RB11xx, RB12xx, CRS3xxxx, RB3011) 

  Config ระบบ Hotspot Authenticate , ค่าเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Internet , Hotspot Server, NAT Firewall, IP Address, DHCP Client/Server, Bridge Interface, PPPoE Client, User-Manager, Radius, NTP, Backup Config 

  ในกรณีที่ทำระบบ Hotspot และ ทางลูกค้าต้องการติดตั้ง SSL Certificate ทางร้านจะมีไฟล์ SSL ส่งให้ และทางลูกค้าทำการติดตั้งเอง ตามในหัวข้อนี้ครับ  วิธีติดตั้ง SSL Certificate บน Mikrotik โดยจะมีอายุ 1 ปี (ปกติทางร้านจะต่อทุกปีครับ แต่พอครบปี ไฟล์เดิมจะใช้ไม่ได้ ลูกค้าต้องทำการ Import File เข้าไปใหม่)

  บริการเพิ่มเติม

  กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้ Mikrotik สำหรับทำ Loadbalance แล้วทำระบบ Hotspot ,ทำ VLAN แยก SSID แต่ละชื่อ WIFI , Forward Port เพื่อเชื่อมต่อจากภายนอกมายังอุปกรณ์ภายในระบบ Network   ทางร้านขออนุญาติคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามด้านล่างนี้ครับ

  • กรณีเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อจากทางร้าน คิดราคา Config Mikrotik 3,000 บาท ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Managed Switch, Access Point ทางร้าน config ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
  • กรณีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้าน รบกวนแจ้งรายละเอียดและสอบถามราคากับทางร้านก่อนครับ

  เงื่อนไข

  • แจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ Config ให้ครบถ้วนนะครับ กรณีต้องการ Config เพิ่มเติมหลังจากติดตั้งเรียบร้อย ทางร้านขออนุญาติคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • การ Support สำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ระยะเวลา 6 เดือน ส่วนอุปกรณ์อื่นๆตามระยะเวลาการรับประกันของสินค้าครับ
  • กรณีที่ไม่สามารถ Config ในรูปแบบ Remote Config ได้ ทางลูกค้าต้องส่งอุปกรณ์มาที่ร้านเพื่อให้ทางร้าน config ให้ครับ โดยมีค่าจัดส่งแยกต่างหาก


  เงื่อนไขการรับประกัน

  • อุปกรณ์ Mikrotik รับประกันตาม เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 2 ปี Adapter รวมถึง POE จะรับประกันระยะเวลา 3 เดือน
  • การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางร้านทำไว้ใน Webboard ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงานก่อนทำการ Config ซึ่งทางร้านจะไม่ Support ในส่วนนี้
  • กรณีลูกค้าทำการแก้ไข Config เพิ่มเติมไม่ถูกต้องจนใช้งานไม่ได้ , ลืม Password, Router OS มีปัญหาไม่สามารถ Boot ได้ และ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาประกัน ให้ส่งอุปกรณ์กลับมาที่ร้านเพื่อทำการ Reset และ Config ใหม่ ทางร้านขอคิดค่าจัดส่งสินค้ากลับตามจริง กรณีสินค้าหมดประกัน คิดค่าบริการ 500 บาท ต่อครั้ง
  • การ Remote ทาง TeamViewer ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้
  • กรณีโดน Hack อุปกรณ์ Mikrotik ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ รวมถึงมีการ Disable การทำ Reset หรือทำ Netinstall ได้ จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านครับ

   

  Follow us on Facebook